Løs almindelige problemer

Blæredannelse eller bobling

Kuppelformede blærer i den tørre malingfilm. Blærerne kan evt. indeholde væske, damp, gas eller krystaller. Dette kan let undgås, ved at du følgerne trinene nedenfor til at bevare færdigbehandlingen af din båd.

Hvordan man spotter problemet

Runde blærer af forskellig størrelse, som normalt ikke er større end 3-4mm i diameter. Efter nogle få øjeblikke kan de evt. blive en hel del større.

Hvordan man spotter problemet

Runde blærer af forskellig størrelse, som normalt ikke er større end 3-4mm i diameter. Efter nogle få øjeblikke kan de evt. blive en hel del større.

Årsag. Forebyggelse. Behandling.

Årsag 1: Påføring af malingen i for tykt et lag, for hurtigt eller under blæsende vejrforhold eller en kombination af disse.

Forebyggelse: Nedsæt mængden af maling, du påfører, tilføj en fortynder til at gøre tørretiden langsommere

Behandling: Skrab blærerne åbne (eller hele belægningssystemet, hvor påkrævet), og slib ned til en god, fast kant, idet du skråner kanterne af den intakte belægning for at give en glat overlapning. Vask med rent vand for at fjerne al forurening. Lappe, prime og påføre færdigbehandlingsbelægninger efter behov.


Årsag 2: Luften indfanges i porøse substrater, f.eks. når man påfører maling/lak på tømmer eller maler gammel bundmaling igen.

Forebyggelse: Påfør produktet, når lufttemperaturen er ved at afkøle.

Behandling: Skrab blærerne åbne (eller hele belægningssystemet, hvor påkrævet), og slib ned til en god, fast kant, idet du skråner kanterne af den intakte belægning for at give en glat overlapning. Vask med rent vand for at fjerne al forurening. Lappe, prime og påføre færdigbehandlingsbelægninger efter behov.


Årsag 3: Opløsningsmidler indfanges, fordi substratet belægges igen for hurtigt.       

Forebyggelse: Følg instrukserne på etiketten nøje.

Behandling: Skrab blærerne åbne (eller hele belægningssystemet, hvor påkrævet), og slib ned til en god, fast kant, idet du skråner kanterne af den intakte belægning for at give en glat overlapning. Vask med rent vand for at fjerne al forurening. Lappe, prime og påføre færdigbehandlingsbelægninger efter behov.


Årsag 4: Forurening af substratet med opløselige salte, før malingen påføres.

Forebyggelse:  Sørg for, at overfladen er ren og tør, før malingen påføres

Behandling: Skrab blærerne åbne (eller hele belægningssystemet, hvor påkrævet), og slib ned til en god, fast kant, idet du skråner kanterne af den intakte belægning for at give en glat overlapning. Vask med rent vand for at fjerne al forurening. Lappe, prime og påføre færdigbehandlingsbelægninger efter behov.


Årsag 5: Påført filler indeholder lufthulrum tæt på overfladen, som kan udvide sig og trække sig sammen med temperaturen. Dette fører til positive blærer og derefter kraterlignende fordybninger.

Forebyggelse: Påfør filler i tyndere lag for at undgå at indfange luft nær overfladen.

Behandling: Skrab blærerne åbne (eller hele belægningssystemet, hvor påkrævet), og slib ned til en god, fast kant, idet du skråner kanterne af den intakte belægning. Skrån kanterne af alle eventuelle hulrum i fyldemassen, og påfør ny filler. Lad malingen hærdes, og slib efter behov. Måske skal der en eller flere lag af filler til for at fylde alle hulrum, så de efter slibning er på niveau med det omkringliggende areal. Når alt fillerarbejdet er fuldført, så vask med rent vand for at fjerne al forurening. Lad det tørre, før der lappes med primer og før påføring af finishmaling.


Årsag 6: Udsættelse for fugt under hærdning.        

Forebyggelse: Hold produktet tørt under hærdning. Undgå at male tidligt om morgen eller sent om aftenen.

Behandling: Skrab blærerne åbne (eller hele belægningssystemet, hvor påkrævet), og slib ned til en god, fast kant, idet du skråner kanterne af den intakte belægning for at give en glat overlapning. Vask med rent vand for at fjerne al forurening. Lappe, prime og påføre finishmaling efter behov.


Årsag 7: Finishmaling over vandlinjen er underlagt nedsænkning i vand, som f.eks. under sædepuder på cockpit gulve og andre steder, hvor vand kan samle sig i pytter.

Forebyggelse: Bedre husholdning og rengøring. Stil sædepuder på højkant , eller tag dem indendørs.

Behandling: Skrab blærerne åbne (eller hele belægningssystemet, hvor påkrævet), og slib ned til en god, fast kant, idet du skråner kanterne af den intakte belægning for at give en glat overlapning. Vask med rent vand for at fjerne al forurening. Lappe, prime og påføre finishmaling efter behov. Og sørg for, at vand ikke kan indfanges eller samle sig i pytter noget sted


Årsag 8: Blæredannelse på stålskrog kan evt. forekomme, hvis du bruger for mange anoder, hvilket kan føre til overbeskyttelse.

Forebyggelse: Få anoderne tjekket af eksperter.

Behandling: Søg ekspertråd, før du foretager dig noget. Hvis du går i gang med arbejdet, så skrab blærerne åbne (eller hele belægningssystemet, hvor påkrævet), og slib ned til en god, fast kant, idet du skråner kanterne af den intakte belægning for at give en glat overlapning. Vask med rent vand for at fjerne al forurening. Lappe, prime og påføre finishmaling efter behov.


Årsag 9: Undervandsskrog på glasfiberbåde kan det evt. angive begyndelsen af osmose.

Forebyggelse: Få skroget tjekket af eksperter.

Behandling: Søg ekspertråd, før du foretager dig noget. Hvis du går i gang med arbejdet, så skrab blærerne åbne (eller hele belægningssystemet, hvor påkrævet), og slib ned til en god, fast kant, idet du skråner kanterne af den intakte belægning for at give en glat overlapning. Vask med rent vand for at fjerne al forurening. Lappe, prime og påføre finishmaling efter behov.


Årsag 10: Blæredannelse på undervandsoverflader af stål eller aluminiumskrog kan det evt. skyldes dårlig præparation af svejsesammenføjningerne. Eller hvis man ikke fjerner korrosionsprodukter fra overfladen.

Forebyggelse: Få skroget tjekket af eksperter.

Behandling: Søg ekspertråd, før du foretager dig noget. Hvis du går i gang med arbejdet, så skrab blærerne åbne (eller hele belægningssystemet, hvor påkrævet), og slib ned til en god, fast kant, idet du skråner kanterne af den intakte belægning for at give en glat overlapning. Vask med rent vand for at fjerne al forurening. Lappe, prime og påføre finishmaling efter behov.


Mere om behandlinger

I alle tilfælde er det en god ide af søge ekspertråd, fordi problemet med blæredannelse måske ikke kan lokaliseres, og hvis det er tilfældet, vil det sandsynligvis ikke været let at rette op på.

●      Sørg for, at bundmalinger altid vådslibes, af sundheds- og sikkerhedshensyn. I nogle tilfælde kan det evt. være lettere at reparere blærerne og male din båd helt igen.


Mal din båd som en professionel

Find de bedste produkter til at holde din båd i fantastisk stand

Få al den support, du har brug for til at male med selvsikkerhed

Drag fordel af vores fortsatte innovation og videnskabelige ekspertise