Løs almindelige problemer

Elektrolyse, galvanisk korrosion

Elektrolyse eller galvanisk korrosion er en reaktion, hvor to forskellige metaller kommer i kontakt med hinanden i en korroderende atmosfære eller i havvand. Elektrolytisk korrosion er lidt anderledes og skyldes elektrisk strøm fra andre kilder, hvilket fører til problemer.

BEMÆRK: Disse emner er meget komplekse, og al eventuel fortsat blæredannelse, korrosion eller erosion på undervandsarealer på stål- eller aluminumbåde skal diagnosticeres af en ekspert på området. Denne korte artikel kan kun give et meget kortfattet og ufuldstændigt billede af emnerne.

Hvordan man spotter problemet

 • Malingblærer på undervandsarealer på stål- eller aluminiumbåde.
 • Røde arealer med korrosion på undervandsarealer på stålbåde.
 • Arealer med metalerosion og grubedannelse på undervandsarealer.
 • Blærer kan afsløre en klar, ren metaloverflade, og væsken i blærerne føles klistret eller sæbeagtig.
 • Hvide kalciumlignende aflejringer i eller omkring de beskyttende zinkblokke eller omkring blærerne.    
 • Blæredannelse, som følger svejselinjerne eller langs med kanterne på chines, køle eller andre skarpe demarkationslinjer eller faconer på en båd.
 • De beskyttende blokke forsvinder meget hurtigt.
 • De beskyttende blokke ser stadig nye ud.
 • Den slags problemer er som regel mere udprægede bagerst på skrogene, hvor den elektriske aktivitet ofte er højest.

Hvad det skyldes

 • For mange eller utilstrækkeligt med beskyttende zink/aluminium anode.
 • lækstrøm fra landbaserede faciliteter.
 • Lækstøm fra udstyr ombord som f.eks. ankerspil, der bruger stærk strøm, radiotransmissionsudstyr, startermotorenheder og mange andre.
 • Ukorrekt jordede kabler.
 • Ukorrekt jordforbundet eller trådført udstyr ombord.
 • Både i nærheden med elektriske problemer.
 • Svejsning foretaget ombord uden nøje overvejelse af de rigtige jordforbindelsesprocedurer.
 • Defekt jordforbindelsestrådføring i lystbådhavnen (meget usandsynligt nu om dage).
 • Beskyttende anoder er blevet malet over.

Hvordan man forhindrer det

 • Sørg for, at alt undervandsvedhæng som f.eks. varmevekslere, bådmotorer, akselbærere og udløbsrør er korrekt jordforbundet.
 • Sørg for, at alle beskyttelsesanoder er af den rigtige type, anvendes i den rigtige mængde og i den rigtige placering på skroget.
 • Sørg for, at al ledninger ombord, kontakter, udstyr og jordforbindelsespunkter er installeret korrekt.
 • Sørg for, at det korrekte niveau af katodisk beskyttelse anvendes.
 • Få bådens ‘skrog-i-vandet potentiale’ målt for at sikre, at det ligger inden for den sikre zone.

Hvordan man behandler det

 • Når de fysiske årsager til problemet er blevet afdækket og elimineret, er det en relativt enkel proces at rette op på malingsystemer efter behov.
 • Du vil måske kunne reparationslappe små områder.
 • Hvis områder er meget store, vil du måske være nødt til at fjerne malingen og male hele malingsystemet igen.


Mal din båd som en professionel

Find de bedste produkter til at holde din båd i fantastisk stand

Få al den support, du har brug for til at male med selvsikkerhed

Drag fordel af vores fortsatte innovation og videnskabelige ekspertise