Επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων

Ηλεκτρόλυση, γαλβανική διάβρωση

<p>Τι είναι και πώς διορθώνεται;<br /><br /></p>

Ηλεκτρόλυση ή γαλβανική διάβρωση είναι η αντίδραση που προκαλείται από δύο ανόμοια μεταξύ τους μέταλλα που έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο σε διαβρωτική ατμόσφαιρα ή μέσα στο θαλασσινό νερό. Η ηλεκτρολυτική διάβρωση διαφέρει ελάχιστα και οφείλεται στο ηλεκτρικό ρεύμα από άλλες πηγές, το οποίο προκαλεί προβλήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτά τα θέματα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και οποιαδήποτε περιστατικά συνεχούς εμφάνισης φουσκαλών, διάβρωσης ή αποσάθρωσης στα υποβρύχια σημεία χαλύβδινων ή αλουμινένιων σκαφών θα πρέπει να υποστούν διάγνωση από έναν ειδικό στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό το σύντομο άρθρο μπορεί να δώσει μόνο μια πολύ σύντομη και όχι ολοκληρωμένη άποψη των σχετικών θεμάτων.

Πώς να αναγνωρίσετε το πρόβλημα

 • Φουσκάλες βαφής στα υποβρύχια σημεία χαλύβδινων ή αλουμινένιων σκαφών.
 • Κόκκινα σημεία διάβρωσης στα υποβρύχια σημεία χαλύβδινων σκαφών.
 • Σημεία αποσάθρωσης μικροδιάβρωση μετάλλου στα υποβρύχια σημεία.
 • Φουσκάλες που αποκαλύπτουν μια λαμπερή καθαρή μεταλλική επιφάνεια και το υγρό μέσα στη φουσκάλα έχει αίσθηση σαν κόλλα ή σαπούνι.
 • Λευκές επικαθίσεις τύπου ασβεστίου στα προστατευτικά κομμάτια ανοδίου ψευδαργύρου ή κοντά σε αυτά ή κοντά στις φουσκάλες.
 • Φουσκάλες που ακολουθούν τις γραμμές συγκόλλησης ή κατά μήκος των ακμών στις γωνίες του κύτους, στην καρίνα ή οποιαδήποτε σαφή διαχωριστική γραμμή ή σχήμα σε ένα σκάφος.
 • Πολύ γρήγορη ανάλωση των προστατευτικών κομματιών ανοδίου.
 • Τα προστατευτικά κομμάτια ανοδίου συνεχίζουν να φαίνονται σαν καινούργια.
 • Αυτού του είδους τα θέματα είναι συνήθως πιο εμφανή στο πίσω μέρος του κύτους, όπου η ηλεκτρική δραστηριότητα είναι συνήθως μεγαλύτερη.

Πού οφείλεται

 • Υπερβολικός ή ανεπαρκής αριθμός προστατευτικών κομματιών ανοδίων ψευδαργύρου/αλουμινίου.
 • Ρεύματα διαφυγής από εγκαταστάσεις στη στεριά.
 • Ρεύματα διαφυγής από εξοπλισμό εντός του σκάφους, όπως εργάτες αγκυρών μεγάλης ισχύος, εξοπλισμός ασύρματης εκπομπής, εκκινητήρες μίζας και πολλά άλλα.
 • Εσφαλμένα γειωμένα κυκλώματα τροφοδοσίας στη στεριά.
 • Εσφαλμένα γειωμένος ή καλωδιωμένος εξοπλισμός στο σκάφος.
 • Παραπλήσια σκάφη με ηλεκτρολογικά θέματα.
 • Εργασίες συγκόλλησης που πραγματοποιούνται στο σκάφος χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ορθές διαδικασίες γείωσης.
 • Ελαττωματική καλωδίωση γείωσης από τη μαρίνα (πολύ απίθανο πλέον σήμερα).
 • Βαφή επάνω από τα προστατευτικά κομμάτια ανοδίων.

Τρόποι πρόληψης

 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υποβρύχια εξαρτήματα, όπως εναλλάκτες θερμότητας, προπέλες, εσωεξωλέμβιες, ράβδοι και σωλήνες εξαγωγής είναι σωστά γειωμένα.
 • Βεβαιωθείτε ότι τυχόν αναλώσιμα ανόδια είναι του σωστού τύπου, έχουν τοποθετηθεί στη σωστή ποσότητα και στα σωστά σημεία στο κύτος.
 • Βεβαιωθείτε ότι όλη η καλωδίωση, οι διακόπτες, ο εξοπλισμός και τα σημεία γείωσης στο σκάφος είναι σωστά τοποθετημένα.
 • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται το σωστό επίπεδο καθοδικής προστασίας.
 • Ζητήστε να σας μετρήσουν το ‘δυναμικό κύτος εντός του νερού’ για το σκάφος σας, ώστε να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται εντός της ασφαλούς ζώνης.

Πώς να το αντιμετωπίσετε

 • Αφού εντοπιστούν τα αίτια που προκαλούν το πρόβλημα και εξαλειφθούν, είναι μια σχετικά απλή διαδικασία να διορθωθεί το σύστημα βαφής, εφόσον χρειάζεται.
 • Ίσως χρειαστεί να επιδιορθώσετε τοπικά κάποιες μικρές επιφάνειες.
 • Αν οι επιφάνειες είναι πραγματικά μεγάλες, ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε όλο το σύστημα βαφής και να επαναλάβετε την εφαρμογή του.


Βάψτε το σκάφος σας σαν επαγγελματίας

Βρείτε τα καλύτερα προϊόντα για να διατηρείτε το σκάφος σας σε άριστη κατάσταση

Λάβετε όση υποστήριξη χρειάζεστε για να βάψετε ξένοιαστοι

Επωφεληθείτε από τη συνεχή μας καινοτομία και επιστημονική εμπειρία

Επιλέξτε τη χώρα σας

Τα προϊόντα και οι οδηγίες μας είναι προσαρμοσμένα ανάλογα με τη χώρα. Επιλέξτε τη δική σας παρακάτω.