Επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων

Οξείδωση/Διάβρωση

<p>Τι είναι και πώς διορθώνεται;<br /><br /></p>

Είναι υποβάθμιση ενός υποστρώματος που οφείλεται σε χημική αντίδραση. Ωστόσο, με τα σωστά προϊόντα και την κατάλληλη τεχνογνωσία, μπορείτε να βοηθήσετε στην πρόληψή της στο σκάφος σας.

Πώς να αναγνωρίσετε το πρόβλημα

 • Κόκκινες γραμμές σκουριάς ή φουσκάλες σε χαλύβδινες επιφάνειες.
 • Μαύρα σημάδια σε χάλυβα.
 • Λευκό ζελατινώδες υλικό ή ξηρό υλικό που τρίβεται σε αλουμίνιο. Εκδηλώνεται επίσης ως καλά προσκολλημένος λεπτός θαμπός λευκόχρους υμένας

Πού οφείλεται

 • Τα περισσότερα υλικά που παράγονται με μεγάλες ποσότητες ενέργειας, όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο, έχουν την τάση να μετατραπούν στα υλικά που τα απαρτίζουν, εφόσον εκτεθούν.
 • Η επιφάνεια του χάλυβα αρχίζει να διασπάται όταν υπάρχουν παρόντα νερό, οξυγόνο, ακαθαρσίες και ένας ηλεκτρολύτης (ένα υγρό που παρέχει κάποιο βαθμό ηλεκτρικής αγωγιμότητας, όπως το θαλασσινό νερό).
 • Στον χάλυβα, η διάβρωση μπορεί να οδηγήσει γρήγορα στον σχηματισμό κόκκινων ή μαύρων προϊόντων. Η μορφή κόκκινου οξειδίου του σιδήρου είναι η πιο ορατή και συνηθισμένη.
 • Στο αλουμίνιο συμβαίνει η ίδια διαδικασία, μόνο που τα προϊόντα της διάβρωσης είναι λευκά και δεν είναι πάντα τόσο εύκολα ορατά. Σε αντίθεση όμως με τον χάλυβα, ένα στρώμα διάβρωσης στο εκτεθειμένο αλουμίνιο δεν του επιτρέπει να διαβρωθεί περαιτέρω, αφού η επιφάνεια προστατεύεται. Για τον λόγο αυτό τα σκάφη και άλλα αντικείμενα από αλουμίνιο μπορούν να παραμείνουν άβαφα.

Τρόποι πρόληψης

 • Εφαρμόζετε σωστά τη βαφή για να καταργήσετε έναν ή περισσότερους από τους αναγκαίους παράγοντες για τη διάβρωση.
 • Χρησιμοποιείτε σωστούς συνδυασμούς στρώσεων βαφής κάτω από την ίσαλο γραμμή και χρησιμοποιείτε επιβαλλόμενα ρεύματα ή/και αναλώσιμα ανόδια. Βλ. το άρθρο για την ηλεκτρόλυση.

Πώς να το αντιμετωπίσετε

 • Σε περίπτωση απλής επιφανειακής διάβρωσης, αφαιρέστε όλη την ορατή διάβρωση και επαναλάβετε τη βαφή του υποστρώματος.
 • Σε περίπτωση πιο σοβαρής διάβρωσης, καλέστε έναν ειδικό για να εξασφαλίσετε την πλήρη εξάλειψη της πηγής της διάβρωσης πριν επαναλάβετε τη βαφή.
 • Η χρήση στρώσης βαφής επαρκούς πάχους παρέχει φραγμό για μία ή περισσότερες από τις αναγκαίες συνθήκες για τη διάβρωση.


Βάψτε το σκάφος σας σαν επαγγελματίας

Βρείτε τα καλύτερα προϊόντα για να διατηρείτε το σκάφος σας σε άριστη κατάσταση

Λάβετε όση υποστήριξη χρειάζεστε για να βάψετε ξένοιαστοι

Επωφεληθείτε από τη συνεχή μας καινοτομία και επιστημονική εμπειρία

Επιλέξτε τη χώρα σας

Τα προϊόντα και οι οδηγίες μας είναι προσαρμοσμένα ανάλογα με τη χώρα. Επιλέξτε τη δική σας παρακάτω.