Yleisten ongelmien ratkaisu

Vedenalaiset rakkulat ja kuplat

Mistä on kysymys ja miten ongelma korjataan?

Tämä aiheuttaa rakkuloita vesilinjan alapuolella olevaan rungon osaan gelcoat-veneissä, ja syynä ovat useat monimutkaiset interaktiot. Se voidaan kuitenkin estää ja vene voidaan pitää loistokunnossa.

Mistä sen tunnistaa

Rungossa on lukuisia rakkuloita vesilinjan alapuolella tai hiukan sen yläpuolella.

Syyt

Osmoosin uskotaan yleensä tapahtuvan seuraavista syistä:

  • Veneen ulkopuolelta tuleva vesi.

  • Veneen sisäpuolelta, esim. pilsseistä, tuleva vesi.

  • Hartsissa on reagoivia epäpuhtauksia.

Veden sisäänpääsyn on havaittu olevan osmoosin syynä 85 prosentissa tapauksista. Nyt sellaiset tapaukset voidaan korjata helposti. Tässä tilanteessa vesi reagoi laminaatissa tai polyesterissä olevien epäpuhtauksien tai lasikuituvahvisteessa olevan pinnoitteen kanssa muodostaen vapaita happoja. Tässä prosessissa, hydrolyysissa, hartsi hajoaa osiin veden vaikutuksesta.

Vesi, ja tietyssä määrin myös vesihöyry, pystyy läpäisemään monia polymeerimateriaaleja (muoveja), mutta osmoosi syntyy viime kädessä siksi, että tiettyjen reagoimattomien ainesten jäämät hartsin valmistusvaiheessa aiheuttavat hajoamista ja lopulta “osmoosin."

Jäljellä olevat 15 % tapauksista ovat vaikeimpia korjata, koska niissä ongelman syynä ovat reaktiiviset epäpuhtaudet tai laminointivirheet. Kemikaalinen reaktio hartsin valmistusvaiheessa ei ole ehkä ollut täydellinen, toisin sanoen noin 0,1 % haposta tai alkoholista pysyy hartsissa 'vapaana'. Tällaisissa tapauksissa valmistajien käyttämä hartsi ei pysty reagoimaan täysin. Siten hapon tai alkoholin 'vapaat' molekyylit voivat osallistua toissijaisiin, ei-toivottuihin ja tahattomiin kemikaalisiin reaktioihin laminaatin sisällä.

Lisäksi sen valmistamisessa käytetty peroksidikatalyytti ja muut kiihdyttäjät eivät muodosta kiinteää matriisia vaan ovat laminaatissa epäpuhtauksina. Jäämien tiedetään reagoivan veden alkuaineiden kanssa tuottaen yhdisteitä, jotka synnyttävät painetta ja aiheuttavat rakkuloita gelcoat-pintaan. Tämä ongelma ilmenee rungossa usein kahden tai kolmen ensimmäisen vuoden aikana.

Se saattaa ilmaantua myös, jos venettä on käytetty pitkiä aikoja viileässä ilmanalassa ja se siirretään sitten lämpimään vesistöön. Lämpötilan muutos voi aiheuttaa osmoosin merkkejä aiemmin hyväkuntoiseen runkoon jo muutamassa vuodessa.

Osmoosin vaiheet

1. vaihe – Veden sisäänpääsy

Vesi läpäisee hitaasti gelcoatin ulkokerroksen (gelcoat-runkojen kovan kiiltävän ulkopinnan), joka suojaa sisälaminaattia ja antaa veneelle sen miellyttävän ulkonäön.

2. vaihe – Taskuihin kertyy liuoksia

Laminaatissa on taskuja (ilmaa ja/tai kuplia), joihin voi päästä kosteutta. Vesi voi hitaasti reagoida näissä taskuissa olevien reagoimattomien ainesten kanssa ja hajottaa niitä (hydrolyysi).

Tämän seurauksena taskuun muodostuu runsaasti liuenneita kemikaaleja, jolloin osmoosin vaikutuksesta taskuun vedetään lisää vettä, jotta konsentraatio on suunnilleen sama taskun sisä- ja ulkopuolella. Tämä sykli toistuu jatkuvasti.

3. vaihe – Rakkuloiden muodostuminen

Kun taskussa olevan veden määrä lisääntyy, sisäinen paine kasvaa ja aiheuttaa turpoamista ja rakkuloita, joita nähdään usein tällaisissa rungoissa.

4. vaihe – Laminaatin heikentyminen

Lopulta osa rakkuloista halkeaa ja päästää nestettä ulos. Lisääntynyt paine kiihdyttää usein laminaattihartsin hajoamista. Suuret rakkulat ja syntyneet suuremmat paineet syvemmällä laminaatissa aiheuttavat laminaatin heikkenemistä.

Ehkäisy

Vaikka osmoosia ei näytä olevan, gelcoat-veneillä on kuitenkin jatkuva riski. Voit vähentää sitä levittämällä paksun epoksipinnan (Interprotect) runkoon, jotta gelcoatin ja veden väliin muodostuu eristävä kerros. Se viivyttää mahdollisen osmoosin syntymistä.

Käsittely

Teetä tarkastus, ja tuloksista riippuen voit sitten valita toisen kahdesta vaihtoehdosta:

1. vaihtoehto.

Tarkastuksen tulos: Osmoosin merkkejä ovat esimerkiksi gelcoatissa olevat rakkulat.

Suositus: Pinnan käsittely.

Gelcoat joudutaan todennäköisesti poistamaan kokonaan. Sen jälkeen pinta on puhdistettava ja kuivattava perusteellisesti ennen HT9000 Epoxy Resin- ja Interprotect-tuotteen levittämistä.

2. vaihtoehto.

Tarkastuksen tulos: Gelcoatissa ja sen alla olevassa laminaatissa on runsaasti rakkuloita.

Suositus: Gelcoat ja laminaatti on poistettava.

Laminaattikerrosten poistaminen merkitsee käytännössä uudelleenrakentamista. Perusteellisen puhdistuksen ja kuivattamisen jälkeen runko laminoidaan uudelleen HT9000 Epoxy Resin -tuotteella ja sopivalla lasikuituvahvisteella ja pohjustetaan Interprotectilla.


Maalaa veneesi kuin ammattilainen

Etsi parhaat tuotteet, joilla voit pitää veneesi loistokunnossa

Saat kaiken tuen, jota tarvitset varmaan maalaamiseen

Hyödy jatkuvasta innovaatiostamme ja tieteellisestä asiantuntemuksestamme