Riješenja čestih problema

Promjene u boji drva

Drvo na brodicama tamni jer površina drva nije dobro impregnirana, te dolazi do prodora vode ispod laka. Kako se to ne bi dogodilo na Vašoj brodici, pogledajte ispod kako to spriječiti i tretirati.

Kako to prepoznati

Do tamnjenja pretežno dolazi uz liniju drva i oko rupa probušenim u drvu.

Što uzrokuje tu promjenu

Voda prodire zbog:

  • Površina drva nije dobro impregnirana.
  • Rukohvati su zaštićeni samo s vanjske strane, stoga voda prodire s unutarnje strane.
  • Nije naneseno dovoljno laka na rubove i kuteve.
  • Spojevi u drvu nisu dobro zabrtvljeni ili pravilno spojeni.
  • Nedostatno održavanje laka.
  • Vijci nisu dobro pričvršćeni.

Kako to spriječiti

  • Sva površina drva mora biti dobro impregnirana na svim rubovima, uključujući i one manje vidljive.
  • Svi vijci i rupe moraju biti dobro zabrtvljeni.

Kako to riješti

  • Uklonite postojeći lak i obradite kemijskim sredstvom za restauraciju drva za povratak na prirodnu boju. Ponovno lakirajte i ispravno impregnirajte sve izložene dijelove.
  • Drvo može biti toliko uništeno, da se više ne može popraviti. Ako je tako, zamijenite ga po potrebi.

Postignite profesionalni rezultat

Pronađite najbolje proizvode kako bi Vaša brodica bila u vrhunskom stanju

Sva podrška potrebna da aplicirate proizvode sa sigurnošću

Koristite naše stalne inovacije i stručnost