Algemene problemen oplossen

Schilfers, scheuren en barsten

Wat is het en hoe los ik dit op?

Dit komt voor wanneer afzonderlijke coatings of een geheel verfsysteem volledig scheurt of barst, waardoor een fijn netwerk van dunne scheurtjes ontstaat. Er zijn vele redenen waarom dit gebeurt, maar met een zorgvuldige voorhandeling van het oppervlak voordat u de verf aanbrengt en het opvolgen van enkele basis regels, is het eenvoudig dit te voorkomen.

Hoe te herkennen

Meestal zijn het vreemd gevormde scheuren en ziet het eruit als oneffenheden in het oppervlak die er uitzien als een krokodillenhuid. Verf krult vaak omhoog wanneer het van het oppervlak loskomt.

Oorzaken en hoe deze zijn te voorkomen

 1. Opbouw van verflagen over langere perioden wat leidt tot spanningsverschil tussen de lagen. 
  Preventie: Breng de verf uitsluitend aan op een ouder verfsysteem dat in goede staat verkeerd.
 2. De maximale overschildertijd is overschreden en er is geen juiste voorbehandeling uitgevoerd. 
  Preventie: Volg alle aanwijzingen en richtlijnen op het productlabel en technisch informatieblad.
 3. Onjuist verfschema aangebracht; zoals een 2- componenten verf over een 1-component verf . 
  Preventie: Volg alle aanwijzingen en richtlijnen op het productlabel en technisch informatieblad. Wij raden aan om u te houden aan een door ons voorgeschreven verfschema.
 4. Zo kunnen bijvoorbeeld sterke oplosmiddelen die gebruikt worden in traditionele verfproducten ervoor zorgen dat de onderliggende verflaag wordt beïnvloed. 
  Preventie: Gebruik voor het verdunnen van producten of het schoonmaken van de ondergrond het daarbij voorgeschreven oplosmiddel.
 5. De oude antifoulinglaag is niet op de juiste wijze voorbehandeld voordat de nieuwe antifouling wordt aangebracht. 
  Preventie: Breng de verf uitsluitend aan op een ouder verfsysteem dat in goede staat verkeerd.  ANTIFOULINGS NOOIT DROOG SCHUREN.  Een antifouling moet altijd nat geschuurd wordt om gezondheids- en veiligheidsredenen.
 6. Een te dik aangebrachte verflaag leidt tot overmatig krimpen 
  Preventie: Volg alle aanwijzingen en richtlijnen op het productlabel en het technisch informatieblad.
 7. Werking in ondergronden zoals polyester (gelcoat), composiet boten met dunne laminaten en karveel of overnaads gebouwde houten boten. 
  Preventie: Wij adviseren een 1-component systeem in plaats van een 2-componenten systeem te gebruiken.
 8. De aanwijzingen voor het overschilderen zijn niet opgevolgd of er is een verkeerd verfsysteem aangebracht, bijvoorbeeld een onjuiste primer bij antifouling. 
  Preventie: Volg alle aanwijzingen en richtlijnen op het productlabel en het technisch informatieblad.
 9. Antifouling: door de jaren heen kan door laagdikteopbouw onthechting ontstaan. Dit komt zeker voor bij de harde antifoulings. 
  Preventie: Breng de verf uitsluitend aan op een (ouder) verfsysteem dat in goede staat verkeerd.

Hoe te behandelen

 • Schraap of schuur de losse lagen en schuur het oppervlak tot een gladde egale ondergrond (of indien noodzakelijk het hele verfsysteem). Grondig wassen met leidingwater om verontreiniging te verwijderen. Vervolgens een primer, grondverf en aflak aanbrengen.
 • ANTIFOULING NOOIT DROOG SCHUREN. Een antifouling moet altijd nat geschuurd wordt om gezondheids- en veiligheidsredenen.
 • In sommige gevallen is het lastig om terug te schuren naar een goed egaal oppervlak> In dit geval moet de hele laag en/of het bestaande systeem worden verwijderd.

Schilder uw boot als een echte professional

Hier vindt u de beste producten om uw boot in uitstekende staat te houden

Krijg al het technische advies om vol vertrouwen uw boot te schilderen

Profiteer van onze non-stop innovatie en wetenschappelijke kennis