Løs vanlige problemer

Elektrolyse, galvanisk korrosjon

Hva er problemet, og hvordan løser jeg det?

Elektrolyse eller galvanisk korrosjon er reaksjonen som oppstår når to ulike metaller kommer i kontakt med hverandre i en korroderende atmosfære eller i sjøvann. Korrosjonsproblemer grunnet elektrolytt er litt annerledes og oppstår som resultat av elektrisk strøm fra andre kilder.

MERK: Disse emnene er svært komplekse, og enhver kontinuerlig blemmedannelse eller erosjon under vannlinjen på båter i stål eller aluminium bør diagnostiseres av en ekspert på området. Denne korte artikkelen kan kun gi en begrenset, generell oversikt over disse problemstillingene.

Hvordan gjenkjenne problemet

 • Blemmer i malingen under vannlinjen på båter i stål og aluminium.
 • Røde områder med korrosjon under vannlinjen på båter i stål.
 • Områder med metallerosjon og groptæring under vannlinjen.
 • Blemmer som eksponerer en klar, ren metalloverflate og med væske i blemmen som er klebrig eller såpeaktig.
 • Hvite kalsiumavsetninger i eller rundt beskyttende sinkanoder eller rundt blemmer.
 • Blemmer som løper langs sveiseskjøter, langs kantene på kjøl eller kiming eller langs annen skillelinje eller form på en båt.
 • Beskyttende anoder forsvinner svært raskt.
 • Beskyttende anoder som har vært i bruk ser fremdeles ut som de er nye.
 • Problemet er vanligvis mer fremtredende på bakre del av skroget der elektrisk aktivitet ofte er høyest.

Hva er årsaken

 • For stort antall eller ikke nok beskyttende anoder i sink/aluminium.
 • Lekkstrøm fra landbaserte fasiliteter.
 • Lekkstrøm fra elektrisk utstyr ombord, som f.eks. høyeffekt ankervinsjer, radioutstyr, motorstartere og en rekke andre enheter.
 • Fortøyningsliner med feilaktig jording.
 • Elektrisk utstyr ombord med feilaktig jording.
 • Båter i nærheten med elektriske problemer.
 • Sveising utført ombord uten adekvat hensyn til korrekte jordingsprosedyrer.
 • Feil på jordingsanlegg i båthavn (svært usannsynlig i disse dager).
 • Beskyttende anoder malt over.

Hvordan forebygge problemet

 • Sørg for at alt ekstrautstyr under vannlinjen, som f.eks. varmevekslere, propeller, innenbordsmotorer, avstivere og avløpsrør, er korrekt jordet.
 • Sørg for at offeranoder er av riktig type, i riktig mengde og posisjonert på riktig sted på skroget.
 • Sørg for at alle elektriske koblinger, brytere, utstyr og jordingspunkter ombord er korrekt installert.
 • Sørg for at det brukes korrekt nivå av katodisk beskyttelse.
 • Få båtens skrog-i-vann-potensial målt for å sikre at det er innenfor sikkert område.

Hvordan behandle/reparere

 • Så snart de fysiske årsakene til problemet er funnet og eliminert, er det en relativt enkel prosess å reparere malingssystemet.
 • Det er mulig at noen områder kan repareres med lapping.
 • Hvis områdene er svært store, er det mulig at du må fjerne hele malingssystemet og legge på nytt.

Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse