Till Fernissor

Woodskin

Fernissor

Woodskin är en enkomponent olje- hybrid fernissa med en naturlig halvblank yta. De mikroporösa egenskaperna låter träet andas. Woodskin är lätt att applicera och tränger in i träets porer vilket ger en flexibel produkt

Woodskin

Hitta lager


Det finns många butiker som säljer Internationals produkter i hela Sverige. Hitta din närmaste, eller köp genom en av någon av våra online-återförsäljare.

Köp i butik Köp online

Hitta en distributör


Det finns många distributörer av Internationals produkter i Sverige. Hitta en distributör nära dig.


Hitta en distributör

Bra att veta

 • Den naturliga teakkulören framhäver träets skönhet.
 • Lämplig för alla träslag, även feta träslag som teak och iroko.
 • Inget behov av slipning mellan skikten. Ingen risk för sprickor eller flagor.
 • Ladda ner produktdatablad

  Innehåller detaljerad information om allt från ingående ämnen till rekommenderad appliceringsmetod.

  Utdrag ur produktdatablad

  Lämplig ovanför vattenlinjen
  Utvändig överbyggnad/reling/lister
  Invändigt ruff/lister
  Glans
  Halvblank
  Underlag
  Trä
  Lämplig för aluminiumpropellrar
  Appliceringsmetod
   
  Rekommenderat antal skikt
  Praktisk åtgång (m²/L)
  Pensel
  3
  9.00
  Förpackningsstorlekar
  750 milliliter, 2.5 liter
 • Säkerhetsdatablad

  Säkerhetsdatabladet innehåller detaljerad information om den nuvarande produktsammansättningen, som exempelvis farliga ingredienser, första hjälpen-åtgärder, brandbekämpningsåtgärder, hantering och förvaring. För att säkerställa att du laddar ner korrekt datablad, kontrollera vilken kulör och artikelnummer som står angivna på din burk. Tillverningsnummer står vanligtvis specificerad på undersidan av burken. Vi tillhandahåller säkerhetsdatablad för alla våra senaste formuleringar.

   • Artikelnummer
    YVC316
   • Rev. datum
    20210225
   Säkerhetsdatablad (PDF 191KB)
   Flame (GHS02) Exclamation mark (GHS07) Health hazard (GHS08)

   Varning

   Brandfarlig vätska och ånga.
   Orsakar allvarlig ögonirritation.
   Irriterar huden.
   Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
   Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
   Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

 • Rekommenderad skyddsutrustning

  Tips på hur du undviker problem

 • Kontrollera om den här produkten är kompatibel med din nuvarande bottenfärg

  Använd den här metoden för att kontrollera kompatibiliteten med bottenfärgen du redan har på ditt skrov. Om du behöver hjälp är du mer än välkommen att kontakta oss.

Relaterade produkter

Nedan följer ett urval produkter som ofta används tillsammans med Woodskin.

Paint needs

Beräkna hur mycket färg du behöver

Enbart för professionell användning

På grund av den här produktens appliceringsmetod får den enbart användas av professionella applicerare. Den här produkten är enbart avsedd att användas av specialister med behörighet att använda professionella båtfärgprodukter.


Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis