Till Bottenfärg

Trilux 33

Bottenfärg

Trilux 33 är en effektiv bottenfärg för alla material inkl aluminiumbåtar. Innehåller Biolux® för extra skydd mot beväxning. Tillåten på båtar över 12 m på västkusten. Endast för yrkesmässig användning.

Använd bottenfärger på ett säkert sätt - läs alltid etiketten och produktinformationen innan du påbörjar arbetet.

Trilux 33

Hitta lager


Det finns många butiker som säljer Internationals produkter i hela Sverige. Hitta din närmaste, eller köp genom en av någon av våra online-återförsäljare.

Köp i butik Köp online

Hitta en distributör


Det finns många distributörer av Internationals produkter i Sverige. Hitta en distributör nära dig.


Hitta en distributör

Bra att veta

 • Biolux®-teknik för långvarigt beväxningsskydd
 • Långsam polering vilket lämpar sig för såväl aluminium, utombordare, drev och alla material
 • Finns i klara kulörer, även vitt

Tillgängliga kulörer

 • Ladda ner produktdatablad

  Innehåller detaljerad information om allt från ingående ämnen till rekommenderad appliceringsmetod.

  Utdrag ur produktdatablad

  Lämplig under vattenlinjen
  Skrov
  Propeller
  Drev
  Glans
  Matt glans
  Typ av bottenfärg
  Mjuk
  Lämpliga typer av vatten
  Saltvatten
  Underlag
  Aluminium / Zink-galvaniserad stål
  Epoxy Composite / kolfiber
  Gelcoat
  Bly
  Stål
  Trä
  Brons / Rostfritt stål
  Lämplig för aluminiumpropellrar
  Appliceringsmetod
   
  Rekommenderat antal skikt
  Praktisk åtgång (m²/L)
  Pensel
  3
  8.30
  Rulle
  3
  8.30
  Högtryckssprutning
  2
  3.66

  * Endast för yrkesmässigt bruk

  Förpackningsstorlekar
 • Säkerhetsdatablad

  Säkerhetsdatabladet innehåller detaljerad information om den nuvarande produktsammansättningen, som exempelvis farliga ingredienser, första hjälpen-åtgärder, brandbekämpningsåtgärder, hantering och förvaring. För att säkerställa att du laddar ner korrekt datablad, kontrollera vilken kulör och artikelnummer som står angivna på din burk. Tillverningsnummer står vanligtvis specificerad på undersidan av burken. Vi tillhandahåller säkerhetsdatablad för alla våra senaste formuleringar.

  • White

   • Artikelnummer
    YBA064
   • Rev. datum
    20180830
   Säkerhetsdatablad (PDF 201KB)
   Flame (GHS02) Corrosion (GHS05) Exclamation mark (GHS07) Health hazard (GHS08) Environment (GHS09)

   Fara

   Brandfarlig vätska och ånga.
   Skadligt vid inandning.
   Orsakar allvarliga ögonskador.
   Irriterar huden.
   Kan orsaka allergisk hudreaktion.
   Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
   Kan orsaka irritation i luftvägarna.
   Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
   Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  • Navy

   • Artikelnummer
    YBA065
   • Rev. datum
    20180830
   Säkerhetsdatablad (PDF 201KB)
   Flame (GHS02) Corrosion (GHS05) Exclamation mark (GHS07) Health hazard (GHS08) Environment (GHS09)

   Fara

   Brandfarlig vätska och ånga.
   Skadligt vid inandning.
   Orsakar allvarliga ögonskador.
   Irriterar huden.
   Kan orsaka allergisk hudreaktion.
   Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
   Kan orsaka irritation i luftvägarna.
   Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
   Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  • Black

   • Artikelnummer
    YBA067
   • Rev. datum
    20180830
   Säkerhetsdatablad (PDF 201KB)
   Flame (GHS02) Corrosion (GHS05) Exclamation mark (GHS07) Health hazard (GHS08) Environment (GHS09)

   Fara

   Brandfarlig vätska och ånga.
   Skadligt vid inandning.
   Orsakar allvarliga ögonskador.
   Irriterar huden.
   Kan orsaka allergisk hudreaktion.
   Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
   Kan orsaka irritation i luftvägarna.
   Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
   Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  • Red

   • Artikelnummer
    YBA069
   • Rev. datum
    20180830
   Säkerhetsdatablad (PDF 200KB)
   Flame (GHS02) Corrosion (GHS05) Exclamation mark (GHS07) Health hazard (GHS08) Environment (GHS09)

   Fara

   Brandfarlig vätska och ånga.
   Skadligt vid inandning.
   Orsakar allvarliga ögonskador.
   Irriterar huden.
   Kan orsaka allergisk hudreaktion.
   Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
   Kan orsaka irritation i luftvägarna.
   Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
   Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

 • Fri från tributyltenn (TBT)-certifikat

  Använd detta certifikat för att bekräfta att färgsystemet som har använts i den här produkten uppfyller Internationella sjöfartsorganisationens internationella konventioner.

  TBT Certificate

  Fri från TBT-certifikat (PDF 485KB)
 • Rekommenderad skyddsutrustning

  Tips på hur du undviker problem

 • Kontrollera om den här produkten är kompatibel med din nuvarande bottenfärg

  Använd den här metoden för att kontrollera kompatibiliteten med bottenfärgen du redan har på ditt skrov. Om du behöver hjälp är du mer än välkommen att kontakta oss.

Tillgängliga kulörer (4)

Fastän vi har gjort vårt bästa för att säkerställa att kulörerna på skärmen stämmer överens med de faktiska färgkulörerna kan vi inte garantera en exakt matchning. Kulörerna varierar beroende på dina skärminställningar och -upplösning. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för dessa variationer.

 • White
  YBA064
 • Navy
  YBA065
 • Black
  YBA067
 • Red
  YBA069
Efter sjösättning

Paint needs

Beräkna hur mycket färg du behöver

Enbart för professionell användning

På grund av den här produktens appliceringsmetod får den enbart användas av professionella applicerare. Den här produkten är enbart avsedd att användas av specialister med behörighet att använda professionella båtfärgprodukter.

Hur mycket färg behöver jag?

Vi hjälper dig beräkna hur mycket färg du behöver.

Vilken produkt vill du använda?

Vilken typ av båt?

Motorbåt

Fenkölad segelbåt

Långkölad segelbåt

Hur stor är bottenarean?

Dölj formler Visa formler

1 x LWL x (B+D) = Bottenarea (m2)

0.5 x LWL x (B+D) = Bottenarea (m2)

0.75 x LWL x (B+D) = Bottenarea (m2)

Förkortningar
LOA = Total längd
LWL = Längd i vattenlinjen
B = Bredd
D = Djup
F = Fribord

Vilken appliceringsmetod?

Hur många strykningar vill du göra?

Om du gör färre strykningar än det rekommenderade minimiantalet kan resultatet påverkas negativt.

För att måla en ? x ? x ? ??, med ? strykningar

behöver du ? liter

Varning! Detta verktyg anger endast en uppskattad mängd

Visa produkt

Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis