Till Förtunningar

Thinner No. 7

Förtunningar

Thinner No.7 är särskilt framtagen för förtunning av epoxiprodukter, inklusive Interprotect® och Gelshield® 200. Kan också användas för rengöring av verktyg i samband med användning av interfill 830, Interfill 833 och Watertite.

Thinner No. 7

Hitta lager


Det finns många butiker som säljer Internationals produkter i hela Sverige. Hitta din närmaste, eller köp genom en av någon av våra online-återförsäljare.

Köp i butik Köp online

Hitta en distributör


Det finns många distributörer av Internationals produkter i Sverige. Hitta en distributör nära dig.


Hitta en distributör

Bra att veta

 • Specialförtunning för epoxiprodukter
 • Förtunna inte mer än rekommenderat på produktdatabladet
 • Ladda ner produktdatablad

  Innehåller detaljerad information om allt från ingående ämnen till rekommenderad appliceringsmetod.

  Utdrag ur produktdatablad

  Lämplig för aluminiumpropellrar
  Appliceringsmetod
   
  Rekommenderat antal skikt
  Praktisk åtgång (m²/L)
  Högtryckssprutning
  --
  0.00
  Pensel
  --
  0.00
  Rulle
  --
  0.00

  * Endast för yrkesmässigt bruk

  Förpackningsstorlekar
  1 liter, 5 liter
 • Säkerhetsdatablad

  Säkerhetsdatabladet innehåller detaljerad information om den nuvarande produktsammansättningen, som exempelvis farliga ingredienser, första hjälpen-åtgärder, brandbekämpningsåtgärder, hantering och förvaring. För att säkerställa att du laddar ner korrekt datablad, kontrollera vilken kulör och artikelnummer som står angivna på din burk. Tillverningsnummer står vanligtvis specificerad på undersidan av burken. Vi tillhandahåller säkerhetsdatablad för alla våra senaste formuleringar.

   • Artikelnummer
    YTA061
   • Rev. datum
    20170511
   Säkerhetsdatablad (PDF 197KB)
   Flame (GHS02) Corrosion (GHS05) Exclamation mark (GHS07) Health hazard (GHS08) Environment (GHS09)

   Fara

   Brandfarlig vätska och ånga.
   Orsakar allvarliga ögonskador.
   Irriterar huden.
   Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
   Kan orsaka irritation i luftvägarna.
   Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
   Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
   Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

 • Rekommenderad skyddsutrustning

  Tips på hur du undviker problem

 • Kontrollera om den här produkten är kompatibel med din nuvarande bottenfärg

  Använd den här metoden för att kontrollera kompatibiliteten med bottenfärgen du redan har på ditt skrov. Om du behöver hjälp är du mer än välkommen att kontakta oss.

Paint needs

Beräkna hur mycket färg du behöver

Enbart för professionell användning

På grund av den här produktens appliceringsmetod får den enbart användas av professionella applicerare. Den här produkten är enbart avsedd att användas av specialister med behörighet att använda professionella båtfärgprodukter.


Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis