Expertråd

Blåsor - förebygg och åtgärda

Steg 1: Hälsa och säkerhet

Innan arbetet startar är det viktigt att se till att ventilationen är tillräcklig. Se också till att ha rätt skyddsutrustning. Vi rekommenderar skyddsglasögon eller visir, nitrilhandskar, overall (se till att all hud är täckt) och gasfiltermask mot lösningsmedlen.

Steg 2: Förbehandling

Avlägsna alla föroreningar från ytan med Super Cleaner eller Fibreglass Surface Preparation YMA601. Slipa med 80-papper. Avlägsna slipdammet med färskvatten

Om skrovet är nytt, gå till steg 4.

Steg 3: Inspektion

Inspektera skrovet för att upptäcka skador eller krackeleringar. Småskador kan repareras med Watertite epoxispackel. Följ instruktionen på etiketten.

Om mer omfattande reparationer krävs rekommenderar vi att du rådgör med en professionell besiktningsman.

Steg 4: Applicering

Applicera Gelshield 200 i totalt 250µm (vilket ofta motsvarar 5 skikt) med pensel eller rulle. För enklare applicering alternera gärna mellan grå och grön kulör.

M

er detaljer finns på produktens etikett och i databladet.


Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis