Expertråd

Är koppar säkert för miljön?

Koppar förekommer naturligt i alla vatten runt om i världen. Höga koncentrationer av koppar kan vara skadligt för människor och djur, men i mindre mängder är det ett väsentligt näringsämne för djur såväl som för människor.

Bottenfärger måste gå igenom en grundlig granskning och godkännas av myndigheter innan de får lov att användas. Koppar har godkänts som ingrediens eftersom man har kommit fram till att koppar i bottenfärger är säkert för miljön och för den som använder färgen om den används enligt anvisningarna.

Koppar är en effektiv och säker aktiv ingrediens i bottenfärger och användandet av koppar har gjort det möjligt att ta bort tributyltenn (TBT) från marknaden, vilket sedan 2008 är ett krav från International Maritime Organisation (IMO). När avtalet diskuterades kom IMO fram till att koppar är 1000 gånger mindre skadligt jämfört med TBT.

Koppar anses internationellt vara ett säkert och effektivt ämne för att kontrollera påväxt av alger, havstulpaner, musslor, skeppsmask mm. Det finns i dagsläget inget förslag från IMO att förbjuda eller begränsa användandet av koppar. >br> Globalt sett utgör koppar från bottenfärger i den marina miljön en minimal och obetydlig del. Som exempel har det gjorts beräkningar på att det skulle ta 100,000 år att dubblera kopparnivån i världens hav om man räknar med dagens användning av bottenfärger och en fortfarande skulle det röra sig om mycket små och försumbara nivåer utav kopppar. Koppar kommer också till naturen ifrån kopparrör som vi tex använder i våra vattenledningar.


Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis