Expertråd

Måla bottenfärg

Man kan använda pensel eller rulle när man målar bottenfärg. Det är ibland lättare att använda en mindre rulle, men det tar då längre tid om det är en stor yta som ska målas. Om man väljer pensel bör denna vara så bred som möjligt; eftersom en bottenfärg inte flyter ut som en lackfärg spelar typ av pensel inte så stor roll.

Steg 1: Skydd och säkerhet

Kontrollera att lokalen är bra ventilerad innan du börjar. Använd lämplig skyddsutrustning; Skyddsglasögon, overall, skyddshandskar och ev. ansiktsmask.

Tidigare lackade ytor:

Steg 2: Inspektion

Undersök ytan efter skador tex. blåsor eller färgsläpp eller annat som indikerar att färgen sitter dåligt på underlaget.

Steg 3: Förbehandling – yta i bra skick

Tvätta med högtryckstvätt för att ta bort lös bottenfärg; var noga med att tvätta I ett området där det är tillåtet att spola båtbottnar. Låt ytan torka och kontrollera övermålningsbarheten. Fortsätt vid Steg 5.

Steg3: Förbehandling – yta i dåligt skick

Om den befintliga bottenfärgen är i dåligt skick; krackelerar, flagar eller sitter dåligt på underlaget bör den avlägsnas helt.

Steg 4: Maskering

Maskera med en lämplig tejp innan grundmålning eller målning med bottenfärg.

Steg 5: Spackling/Grundmålning

Laga skador med Watertite epoxispackel. Inspektera gelcoaten efter skador eller annat som kan indikera på plastpest och behandla därefter.

Om den nya bottenfärgen inte passar ihop med den befintliga, eller om du inte vet vad botten är målad med tidigare – försegla med Primocon grundfärg. Ytor utan färg grundmålas med lämplig grundfärg. Mer information finns på etiketter och datablad. Tänk på att följa rekommenderade övermålning- och torktider.

Steg 6: Applicering

Rör om färgen noga med en rörsticka, var noga att röra ända ner i botten på burken. Påför färgen med rulle eller pensel och enligt rekommendationerna på etiketten.

Tänk på att inte måla för tunt eftersom du då riskerar att få ett sämre beväxningsskydd. Beroende på appliceringsmetod kan ett extra skikt behövas.

Måla gärna ett extra skikt på utsatta ytor som vattenlinje, steglister, trimplan, roder mm. Vattnets turbulens gör att färgen slits extra mycket på dessa ytor.

Var noga med att följa rekommenderade tider för övermålning och sjösättning eftersom du annars riskerar att bottenfärgen släpper eller krackelerar. Den marina miljön är påfrestande för färgen och det är därför viktigt att den får torka ordentligt innan sjösättning.

Med hjälp av vårt verktyg kan du beräkna hur mycket färg som behövs. Ange bara typ och mått för båten, vilken produkt du tänker använda och hur många strykningar som behövs, så anges uppskattad färgmängd.

Hur mycket färg behöver jag?

Vi hjälper dig beräkna hur mycket färg du behöver.

Vilken produkt vill du använda?

Vilken typ av båt?

Motorbåt

Fenkölad segelbåt

Långkölad segelbåt

Hur stor är bottenarean?

Dölj formler Visa formler

1 x LWL x (B+D) = Bottenarea (m2)

0.5 x LWL x (B+D) = Bottenarea (m2)

0.75 x LWL x (B+D) = Bottenarea (m2)

Förkortningar
LOA = Total längd
LWL = Längd i vattenlinjen
B = Bredd
D = Djup
F = Fribord

Vilken appliceringsmetod?

Hur många strykningar vill du göra?

Om du gör färre strykningar än det rekommenderade minimiantalet kan resultatet påverkas negativt.

För att måla en ? x ? x ? ??, med ? strykningar

behöver du ? liter

Varning! Detta verktyg anger endast en uppskattad mängd

Visa produkt

Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis