Expertråd

Arbeta med lackfärger

Tänk igenom följande innan du börjar:

 • Vilken förbehandling krävs?
 • Har underlaget någon betydelse? Och
 • Vilket reparationsarbete behövs?

Steg 1: Skydd och säkerhet

Kontrollera att lokalen är bra ventilerad innan du börjar. Tänk på att använda lämplig skyddsutrustning; Skyddsglasögon, overall, skyddshandskar och ansiktsmask (ev. friskluftsmask).

Tidigare lackade ytor:

Steg 2: Inspektion

Undersök ytan efter skador, tex. flagningar, blåsor eller annat som indikerar på att färgen inte sitter bra på underlaget.

Steg 3: Förbehandling – yta i bra skick

Rengör med Super Cleaner för att avlägsna rester av polish, vax och smuts. Skölj med färskvatten och låt torka. Slipa jämnt med 280-320 papper. Avlägsna slipdamm och låt ytan torka helt. Fortsätt till Steg 6.

Steg 3: Förbehandling – yta i dåligt skick

Om den befintliga färgen är i dåligt skick tex krackelerad eller släpper från underlaget måste den avlägsnas helt.

Steg 4: Maskering

Innan grundmålning, maskera ytan som ska målas.

Steg 5: Grundmålning (Bart underlag)

Bart underlag bör grundmålas för att skapa bra fäste och ge ett jämnt och slätt underlag. Vilken grundfärg du börjar med beror av underlaget och information om detta finns på etikett samt datablad. Följ noga rekommenderade tork- och övermålningstider.

Steg 6: Lackgrundfärg

Lackgrundfärg bör användas efter grundfärgen (Gelshield 200 eller Interprotect), på tidigare målade ytor eller på gelcoat i bra skick. Lackgrundfärgen ger en mer jämn och homogen nyans med bättre djup i glans och lyster. International har två lackgrundfärger, en för 1-komponentsystem och en för 2-komponentsystem.

Påför lacken enligt rekommendationerna på etiketten.

”Få ett perfekt resultat varje gång!”

 • Stryk ut lacken jämnt över ytan, håll penseln i 45° mot underlaget – detta ger mindre penselränder.
 • På stora ytor får man lättast ett bra resultat om man hjälps åt två personer, en som lägger på lacken och en som går efter direkt och efterslätar ytan.
 • Gör rent, eller byt pensel, var 20:e minut. Använd helst inte trasor i bomull vid rengöring. Rör om i burken då och då under arbetets gång.
 • För att minska risken för damm på ytan kan man väta marken under båten innan man börjar lacka.
 • Använd helst inte en helt ny pensel till sista skiktet, det ger ofta mer penselränder.
 • Bäst resultat får man om man målar tidigt på morgonen när det är varmt och torrt – kyla fördröjer torktiden och fukt förstör glansen.
 • Tag inte lacken direkt ur burken, det ökar risken för skräp.
 • Häll upp den mängd du beräknar ska gå åt i ett separat kärl.

Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis