Expertråd

Varför ska man använda bottenfärg?

Som aktiva båtägare oroas vi alla över vilken påverkan våra aktiviteter kan ha på miljön. Åtgång på bränsle och allt mer effektiva motorer kan bidraga till luftföroreningar, utsläpp av avfall från tankar kan förorena vattnet och användning av båten i känsliga områden kan påverka balansen i den marina miljön. Lyckligtvis kan dessa effekter kontrolleras och minimeras för att säkerställa en ren och säker miljö. Genom att steg för steg minimera din potentiella påverkan på miljön kan du bidraga till att behålla den ren och säker för oss alla att njuta av.

TRE viktiga orsaker till att man bör undvika beväxning på båten:

Säkerhet

Mycket beväxning på botten gör den svårare att manövrera och kan göra att den går djupare i vattnet på grund av den extra vikten. Beväxningen kan växa orgelbundet över botten och på så sätt påverka båtens balans och den blir därmed svårare att kontrollera. Speciellt i utsatt väder kan detta innebära stor fara.

För att skydda skrovet

Beväxningen kan gräva in sig i färgskikten och blotta ytan under så att vatten kan komma i kontakt med oskyddad metall eller gelcoat. Detta kan sedan i sin tur leda till korrosion på metall eller blåsor i glasfiber genom osmos (plastpest). Dessa problem är både tidskrävande och dyra att reparera.

Hastighet & Effekt

Beväxning innebär friktion – friktion minskar hastigheten. Då behövs mer bränsle och energi för att båten ska behålla sin hastighet. Mer bränsle kostar inte bara mer pengar utan har även en inverkan på miljön med ökade utsläpp i luften.

Med hjälp av vårt verktyg kan du beräkna hur mycket färg som behövs. Ange bara typ och mått för båten, vilken produkt du tänker använda och hur många strykningar som behövs, så anges uppskattad färgmängd.

Hur mycket färg behöver jag?

Vi hjälper dig beräkna hur mycket färg du behöver.

Vilken produkt vill du använda?

Vilken typ av båt?

Motorbåt

Fenkölad segelbåt

Långkölad segelbåt

Hur stor är bottenarean?

Dölj formler Visa formler

1 x LWL x (B+D) = Bottenarea (m2)

0.5 x LWL x (B+D) = Bottenarea (m2)

0.75 x LWL x (B+D) = Bottenarea (m2)

Förkortningar
LOA = Total längd
LWL = Längd i vattenlinjen
B = Bredd
D = Djup
F = Fribord

Vilken appliceringsmetod?

Hur många strykningar vill du göra?

Om du gör färre strykningar än det rekommenderade minimiantalet kan resultatet påverkas negativt.

För att måla en ? x ? x ? ??, med ? strykningar

behöver du ? liter

Varning! Detta verktyg anger endast en uppskattad mängd

Visa produkt

Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis