Åtgärda vanliga problem

Blåsbildning

Vad är det och hur åtgärdar jag det?

Uppkomst av kupolliknande blåsor i torra färgskikt. Blåsorna kan innehålla vätska, ånga, gas eller kristaller. Följ instruktionerna nedan för att undvika blåsbildning och bevara båtens glans.

Så känner du igen det

Runda blåsor i olika storlekar men vanligtvis inte större än 3-4 mm i diameter. Ibland kan de dock vara ganska mycket större.

Orsak. Så förebygger du det. Åtgärd.

Orsak 1: Applicering av för mycket färg, för snabb applicering eller applicering i varma eller blåsiga förhållande eller alla ovanstående.

Så undviker du det: Applicera mindre mängd färg, tillsätt långsamt avdunstande lösningsmedel för att sakta ner torktiden

Åtgärd: Skrapa upp blåsorna (eller hela färgskiktet vid behov) och slipa ner skiktet, se även till att fasa ut kanterna på de underliggande skikten för att ge en jämn överlappning. Tvätta med färskvatten för att avlägsna alla föroreningar. Bättra ev med spackel, applicera grundfärg och avsluta med lackfärg (efter behov).


Orsak 2: Uppkomst av luftfickor i porösa underlag vid till exempel applicering av färg eller fernissa på trä eller övermålning av gammal bottenfärg.

Så undviker du det: Applicera produkten när lufttemperaturen håller på att sjunka.

Åtgärd: Skrapa upp blåsorna (eller hela färgskiktet vid behov) och slipa ner skiktet, se även till att fasa ut kanterna på de underliggande skikten för att ge en jämn överlappning. Tvätta med färskvatten för att avlägsna alla föroreningar. Bättra ev med spackel, applicera grundfärg och avsluta med lackfärg (efter behov).


Orsak 3: Inneslutning av lösningsmedel på grund av för snabb applicering.       

Så undviker du det: Läs de medföljande anvisningarna noggrant.

Åtgärd: Skrapa upp blåsorna (eller hela färgskiktet vid behov) och slipa ner skiktet, se även till att fasa ut kanterna på de underliggande skikten för att ge en jämn överlappning. Tvätta med färskvatten för att avlägsna alla föroreningar. Bättra ev med spackel, applicera grundfärg och avsluta med lackfärg (efter behov).


Orsak 4: Underlagetförorenas av vattenlösliga salter innan färgen hinner appliceras.

Så undviker du det:  Kontrollera att ytan är ren och torr innan färgen appliceras.

Åtgärd: Skrapa upp blåsorna (eller hela färgskiktet vid behov) och slipa ner skiktet, se även till att fasa ut kanterna på de underliggande skikten för att ge en jämn överlappning. Tvätta med färskvatten för att avlägsna alla föroreningar. Bättra ev med spackel, applicera grundfärg och avsluta med lackfärg (efter behov).


Orsak 5: Applicerat fyllnads- eller spackel innehåller luftbubblor nära ytan som kan expandera eller i dra ihop sig beroende på temperatur. Detta kan resultera i blåsor och därefter kraterliknande nedsänkningar.

Så undviker du det: Applicera spacklet i tunnare lager för att undvika att luftfickor bildas nära ytan.

Åtgärd: Skrapa upp blåsorna (eller hela färgskiktet vid behov) och slipa ner skiktet, se även till att jämna ut kanterna på de underliggande skikten. Fasa ut kanterna på hålen och applicera nytt spackel. Låt härda och slipa efter behov. Det kan krävas att flera lager spackel appliceras för att säkerställa att alla hål är igenfyllda och i jämnhöjd med den omgivande ytan efter slipning. När allt spacklingsarbete är slutfört, tvätta ytan med färskvatten för att få bort alla föroreningar. Låt torka innan du bättringsmålar med grundfärg och applicerar lackfärg.


Orsak 6: Fuktexponering under härdningsprocessen.        

Så undviker du det: Se till att objektet förblir torrt medan det härdar. Undvik att måla tidigt på morgonen eller sent på kvällen.

Åtgärd: Skrapa upp blåsorna (eller hela färgskiktet vid behov) och slipa ner skiktet, se även till attf asa ut kanterna på de underliggande skikten för att ge en jämn överlappning. Tvätta med färskvatten för att avlägsna alla föroreningar. Bättra ev med spackel, applicera grundfärg och avsluta med lackfärg (efter behov).


Orsak 7: Lackfärg ovanför vattenlinjen blir stående i vatten, exempelvis på grund av ansamlat vatten under sittkuddar osv.

Så undviker du det: Städa båten noggrant och regelbundet. Ställ sittkuddar på höjden eller placera dem under tak.

Åtgärd: Skrapa upp blåsorna (eller hela färgskiktet vid behov) och slipa ner skiktet, se även till att fasa ut kanterna på de underliggande skikten för att ge en jämn överlappning. Tvätta med färskvatten för att avlägsna alla föroreningar. Bättra ev med spackel och applicera grundfärg + lackfärg efter behov. Kontrollera att vatten inte har möjlighet att ansamlas någonstans.


Orsak 8: Blåsbildning på stålskrov kan bildas på grund av att båten är utrustad med för många anoder, vilket leder till överskydd.

Så undviker du det: Låt en expert undersöka anoderna.

Åtgärd: Konsultera expert innan du gör något. Reparera därefter blåsorna genom att skrapa upp dem (eller hela färgskiktet vid behov) och slipa ner skiktet, se även till att fasa ut kanterna på de underliggande skikten för att ge en jämn överlappning. Tvätta med färskvatten för att avlägsna allaföroreningar. Bättra ev med grundfärg, applicera grundfärg och avsluta med lackfärg (efter behov).


Orsak 9: Blåsbildning under vattenlinjen på plastbåtar kan indikera början på plastpest.

Så undviker du det: Låt en expert undersöka skrovet.

Åtgärd: Konsultera expert innan du gör något. Reparera därefter blåsorna genom att skrapa upp dem (eller hela färgskiktet vid behov) och slipa ner skiktet, se även till att fasa ut kanterna på de underliggande skikten för att ge en jämn överlappning. Tvätta med färskvatten för att avlägsna alla föroreningar. Bättra ev med spackel, applicera grundfärg och avsluta med lackfärg (efter behov).


Orsak 10: Blåsbildning på ytor under vattenlinjen på stål- eller aluminiumskrov kan indikera inkorrekt behandling av svetsfogar. Alternativt att korrosion ej har avlägsnats från ytan.

Så undviker du det: Låt en expert undersöka skrovet.

Åtgärd: Konsultera expert innan du gör något. Reparera därefter blåsorna genom att skrapa upp dem (eller hela färgskiktet vid behov) och slipa ner skiktet, se även till att fasa ut kanterna på de underliggande skikten för att ge en jämn överlappning. Tvätta med färskvatten för att avlägsna alla föroreningar. Bättra ev med spackel och applicera grundfärg och lackfärg efter behov.


Mer information om åtgärder

Då blåsbildning ibland indikerar ett mer vida spritt problem som inte alltid är så enkelt attåtgärda är det alltid bra att konsultera en expert.

●      Av hälso- och säkerhetsskäl får bottenfärger endast våtslipas. I vissa fall kan det vara lättare att åtgärda blåsorna och därefter måla om hela båten från början.


Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis