Uzman tavsiyesi

Daima havayı kontrol edin!

Her projede dışarda boya yaparken daima hazırlık, uygulama ve kuruma zamanlarındaki beklenen hava koşullarını takip edin. Uygun hava devam edebilir, Boyaya başlayıp başlamamak, hava ve yüzey sıcaklıklarına, nem ve çiğlenme noktasına bağlıdır. Aşağıda bir proje yürütürken yardımcı olacak ipucu ve tavsiyeleri bulabilirsiniz. Daha sonra ise, ürün ve spesifik kılavuzlar, ürün etiketleri ve ürün bilgi föylerinde bulunabilir.

Genel Yol Gösterici Notlar:

 • Boya yüzeye uygulanırken buharlaşan solvent o yüzeyden ısı ve/veya enerji çektiği ve soğuttuğu için çiğlenme noktası çiğlenme noktası önemlidir. Durum böyle ise boya yüzeyinde çeşitli sorunlara yol açan yoğuşma oluşabilir.
 • Nisbi nem ise havanın sadece belli oranda su buharı ve solvent taşıyabilmesi nedeniyle önemlidir. Dolayısıyla nisbi nem yükseldikçe havanın taşıyabileceği solvent buharı miktarı azalır, boya daha yavaş kurur.
 • Hava ve yüzey sıcaklığı da boyanın kuruma özelliklerine etki eder. Kuruma sürelerine dikkat edilmemesi uygun olmayan kuruma, buruşma ve yapışma eksikliği gibi boya hatalarına neden olur.
 • Daima olağan dışı hava ve sıcaklık koşullarından uzak durun; International ürünleri her ürünün uygulama özellikleri ve kuruma sürelerini bulmak için belli sıcaklık aralıklarında test edilir. Kuruma süresi tavsiyeleri ürün etiketlerinde belirtilir. Hava durumuna göre değişen daha detaylı bilgiler web sitemizde ve ürün bilgi föylerinde bulunabilir.
 • Düşük sıcakıklar kuruma sürelerini uzatır, daima zımpara ya da diğer kat uygulama öncesinde ilgili kat atma sıcaklıklarını kontrol edin.
 • Çok erken zımpara yapılması boyanın zımpara kağıdı altında kırışmasına neden olur, bazı durumlarda boya filminin yırtılması ve delinmesi tamirini zor hale getirebilir. Kuruma süresinden önce zımparalamak zımpara kağıdının dolmasına ve işi bitirmek için daha fazla zımpara kullanılmasıne neden olur.
 • Zamanından önce kat atılması boya filminin kırışmasına, kabarcıklanma olmasına ve mat düşmesine neden olur.
 • Yüksek sıcaklıklar kuruma sürelerini kısaltır, ancak boya ya da vernik uygularken boyanın akış ve seviyesini ayarlamak nisbeten zor olacağından uygulama yapmak zordur. Yüksek sıcaklıklarda uygulama yapmak için yardımcı olacak olan inceltme oranları ürün etiketlerinde ve ürün bilgi föylerinde bulunabilir.
 • Direkt düneş ışığı altında ya da uygulama yapılan yüzey fazlasıyla sıcaksa, artan yüzey sıcaklığı uygulamayı ve kuruma özelliklerini negatif yönde etkileyeceği için uygulama yapmayın. Bu yetersiz akış, çok hızlı kuruma, çatlama ve parlaklık kaybına neden olacaktır. Yüzey sıcaklığı bunu ölçen termometrelerle ölçülebilir.
 • “Nisbi Nem Nedir?”

  Nisbi nem ya da “NN”, verilen sıcaklık değerinde havadaki su buharının yine havanın taşıyabileceği maksimum suya oranıdır. Örneğin, 23º C’de %50 olarak verilen NN değeri, bu sıcaklık değerinde havanın taşıyabileceği su buharının %50’sini taşıdığını gösterir. %100 ise maksimum da olduğunu gösterir. Nemli hava soğuk hava ile veya soğuk bir yüzey ile karşılaştığında, su buharı su zerrecikleri haline dönüşür. Bir yüzeyde bu oluştuğunda buna “Çiğlenme Noktası” denir. Asla % 85 nemin üzerinde uygulama yapmayınız. Bu hava sıcaklığın bağlı olmaksızın çiğlenme noktasıdır. Nisbi nem higormetre ile ölçülebilir. Higro termometre hem hava sıcaklığını hem nemi ölçer.

  “Çiğlenme Noktası Nedir?”

  Hepimiz “Çiğlenme Noktasını” bazı zamanlarda tecrübe ettik. Camların üstündeki buğu en açık örneğidir. “Çiğlenme Noktası” havanın artık içindeki su buharını taşıyamaz hale gelip bunu su zerrecikleri haline dönüştüğü sıcaklıktır. Yoğuşma, hava sıcaklığının azaldığı ve suyu buhar halinde tutmak için enerjisinin düştüğü zaman ortaya çıkar. Örneğin, camdaki buğu oluşumu soğuk akşam havasının camın dış yüzeyine vurması,yüzey sıcaklığını düşürmesi ve evin içindeki yeterli nemli havanın camın iç yüzeyinde yoğuşmasıyla oluşur. Boya yaparken uygulama ve kurumu süreleri içerisinde buğu oluşumundan kaçınmak çok öenmlidir. Boya uygulaması için en uygun yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının 6º C üzeridir, buna karşın bazı ürünler daha az toleranslıdır. International ürünleri ile çalışırken, şüpheye düştüğünüzde daima web sitemizde bulunan ürün bilgi föylerine başvurunuz. Çiğlenme noktası nisbi nem ve hava sıcaklığını kullanarak hesap edilebilir, ayrıca Çiğlenme Noktası tabloları internette kolayca bulunabilir.

  Sonkat ve vernik uygularken not edilmesi gereken anahtar noktalar:

 • Sonkat boya veya vernik uygularken kuru ve iyi havalandırılmış yerler tercih edilmelidir. Hafif bir havalandırmanın kuruma prosesine yardımcı olmasına rağmen tozsuz bir ortam iyi kalitede parlak bir sonuç elde edilmesi için kritik noktadır. Rüzgarlı havalarda boya yapmaktan daima kaçının.
 • Toz oluşumunun etkilerini kat aralarında hafifçe zımparalayarak, oluşan tozları uygun bir solvent ile silerek ve diğer katı uygulamadan kurumaya bırakarak azaltmak mümkündür. Bu estetiği de arttıracaktır.
 • İki komponentli ürünler özellikle neme duyarlı oldukları için öğleden sonra geç vakitlerde ve nisbi nemin %80 in üzerinde olduğu dönemlerde uygulama yapmaktan kaçınınız. Uygulama sırasındaki yoğuşma ya da gece ortam sıcaklığındaki değişimler parlaklık kaybına neden olan ürünün kimysal kürlenmesine etki eder.
 • Ahşaba boya ya da vernik uygulaması yaparken, ortam sıcaklığında önemli ölçüde yükseliyorsa (ya da yükseleceği bildirilmişse) uygulamadan kaçınınız. Bunun nedeni yükselen sıcaklığın ahşabın genleşmesine ve boya ya da vernik filmi içinde kabarcık oluşumuna neden olmasıdır. Sıcaklık düşerken uygulama yapmak ahşabın boyayı daha iyi emmesi ve daha iyi bir sonuç alınması için uygundur.
 • Epoksileri uygularken not edilmesi gereken önemli noktalar (ör. Watertite, Interprotect, Gelshield Plus)

  Özellikle soğuk ve yüksek nemli havalarda epoksiler kürlenirken yüzeyde “amine bloom” oluşturabilirler. Hafif yapışkan bu madde yüzeyden alınmalıdır ve bunun için bir deterjanla yıkamak yeterlidir. Yüzeyden alınmadığı sürece üzerine atılan katlardan ayrılmaya neden olabilir. Ayrıca zımparalamayı da zorlaştırır.


 • Yüksek nemli koşullar kuruma/kürlenme aşamalarında solvent çıkışını azaltır. Bu da “yumuşak kürlenmeye” neden olur. Epoksi bazlı ürünler yüksek film kalınlıklarında uygulandıkları için solvent film içinde günlerce kalıp yavaş ve zayıf kürlenmeye neden olabilir.
 • Epoksiler çoğu koşulda iyi kürlenmelerine rağmen, sıcaklık 7º C ya da altına düştüğü zaman kürlenme yavaşlar ve hatta durur. Hangarda ya da dışarıda çalışırken gündüz ve gece sıcaklıklarını kontrol ediniz.
 • Epoksi ürünler genelde az bir ısıya hemen cevap verirler. Soğuk günlerde çalışma alanını biraz ısıtmak olumlu sonuçlar verir.

 • Teknenizi bir profesyonel gibi boyayın

  Teknenizin harika durumda kalmasını sağlayacak en iyi ürünleri bulun

  Güvenle boya yapmak için ihtiyacınız olan tüm desteği alın

  Sürekli inovasyon ve bilimsel uzmanlığımızdan faydalanın