Advies van de expert

Oppervlakvoorbehandeling – Reparaties

Onder reparaties vallen allerlei verschillende situaties. Hieronder wordt een aantal van de vaker voorkomende voorbeelden behandeld.

Gebreken in de verflaag

Als een verflaag gebreken vertoont, dient het materiaal door middel van stralen óf een slijpschijf te worden hersteld. Veel voorkomende gebreken in verflagen:

  • Blaasvorming
  • Barsten
  • Afschilferen en algemene delaminatie
  • Cosmetische gebreken zoals glans- of kleurverlies

In al deze gevallen is het belangrijk om de oorzaak van het gebrek vast te stellen, zodat de nodige stappen kunnen worden genomen om herhaling te voorkomen. Neem contact op met een vertegenwoordiger van International Paint om een inspectie te regelen.

Als de mislukte verflaag eenmaal is verwijderd (in simpele gevallen van glansverlies is verwijdering niet nodig), moet het oppervlak met een primer worden behandeld voordat de grond- en aflaklagen opnieuw worden aangebracht. Het voorbehandelingstraject verschilt per primer en wordt op de betreffende gegevensbladen behandeld, maar bestaat in de meeste gevallen uit ontvetten en schuren voor een goede mechanische hechting op het oppervlak.

Alle primers, plamuren en aflakken dienen binnen de aanbevolen overschildertijden te worden aangebracht.

Fysieke beschadiging van de verflaag

Als het verfsysteem door een externe invloed is beschadigd, er is bijvoorbeeld ergens tegen aan gebotst of langsgeschaafd, moet het beschadigde materiaal worden verwijderd door middel van krabben, stralen of schuren met schuurschijven.

Net als met gebreken in de verflaag hierboven, dient na het verwijderen van een mislukte verflaag het oppervlak met een primer te worden behandeld voordat de aflaklagen opnieuw worden aangebracht. Het voorbehandelingstraject verschilt per primer en wordt op de betreffende productinformatiebladenbladen behandeld, maar bestaat in de meeste gevallen uit ontvetten en schuren voor een goede mechanische hechting op het oppervlak.

Alle primers, plamuren en aflakken dienen binnen de aanbevolen overschildertijden te worden aangebracht.

Structurele reparaties

In geval van schade waarbij structurele reparaties nodig zijn, bijvoorbeeld lassen, uitdeuken of vervanging van delen van de constructie, dienen alle verflagen op het te behandelen gedeelte te worden verwijderd. Bij las- en slijpwerkzaamheden waar de ondergrond warm wordt en bij 'uitdeuken’ kan het verfsysteem ongemerkt loskomen van de ondergrond. Deze werkzaamheden dienen afgerond te zijn voordat het structurele reparatiewerk aanvangt.

Na afloop van de reparatie kan de ondergrond worden behandeld met een geschikt verfsysteem en de beschadigde verflagen eromheen volgens bovenstaande adviezen bijgewerkt worden.


Schilder uw boot als een echte professional

Hier vindt u de beste producten om uw boot in uitstekende staat te houden

Krijg al het technische advies om vol vertrouwen uw boot te schilderen

Profiteer van onze non-stop innovatie en wetenschappelijke kennis