Løs vanlige problemer

Blærer- eller blæredannelse

Kuppelformede blærer i tørr malingsfilm. Blærer kan inneholde væske, damp, gass eller krystaller. Problemet kan lett unngås ved å følge punktene nedenfor, noe som vil bidra til å ivareta båtens finish.

Hvordan gjenkjenne problemet

Blærer av varierende størrelse, vanligvis ikke større enn 3-4 mm i diameter. I enkelte tilfeller kan de være en del større.

Årsak. Forebyggende tiltak. Behandling/reparasjon.

Årsak 1: Maling påført for tykt, for raskt, under for varme forhold eller i sterk vind – eller en kombinasjon av disse.

Forebyggende tiltak: Reduser mengden maling som påføres, tilsett en tynner som forlenger tørketiden.

Behandling/reparasjon: Skrap de åpne blærene (eller hele malingssystemet hvis nødvendig), og slip ned til en fin, fast kant med overgang til de intakte malingslagene for å gi jevn overlapping. Vask med ferskvann for å fjerne all forurensning. Lapp, legg på primer og påfør toppstrøk etter behov.


Årsak 2: Luft blir fanget i porøse underlag, som for eksempel ved påføring av maling/lakk på treverk eller ved overmaling av gammelt bunnstoff.

Forebyggende tiltak: Påfør produkt når lufttemperaturen faller og det blir kjøligere.

Behandling/reparasjon: Skrap de åpne blærene (eller hele malingssystemet hvis nødvendig), og slip ned til en fin, fast kant med overgang til de intakte malingslagene for å gi jevn overlapping. Vask med ferskvann for å fjerne all forurensning. Lapp, legg på primer og påfør toppstrøk etter behov.


Årsak 3: Løsemiddel blir fanget som resultat av for rask overmaling.

Forebyggende tiltak: Følg anvisningene på etikett nøye.

Behandling/reparasjon: Skrap de åpne blærene (eller hele malingssystemet hvis nødvendig), og slip ned til en fin, fast kant med overgang til de intakte malingslagene for å gi jevn overlapping. Vask med ferskvann for å fjerne all forurensning. Lapp, legg på primer og påfør toppstrøk etter behov.


Årsak 4: Underlag kontaminert av løselig salt før maling påføres.

Forebyggende tiltak: Sørg for at overflaten er ren og tørr før du påfører maling.

Behandling/reparasjon: Skrap de åpne blærene (eller hele malingssystemet hvis nødvendig), og slip ned til en fin, fast kant med overgang til de intakte malingslagene for å gi jevn overlapping. Vask med ferskvann for å fjerne all forurensning. Lapp, legg på primer og påfør toppstrøk etter behov.


Årsak 5: Fyllstoff eller sparkel danner luftlommer nær overflaten som utvider seg og trekker seg sammen ved endring i temperatur. Dette fører til blærer og deretter til kraterlignende fordypninger.

Forebyggende tiltak: Påfør sparkel i tynnere lag slik at luft ikke blir fanget nær overflaten.

Behandling/reparasjon: Skrap de åpne blærene (eller hele malingssystemet hvis nødvendig), og slip ned til en fin, fast kant med overgang til de intakte malingslagene. Puss ned kantene på eventuelle luftlommer i sparkelen, og legg på nytt produkt. La herde, og slip etter behov. Fylling av alle luftlommene slik at de, etter sliping, er jevn med områdene rundt, kan kreve ett eller flere lag med sparkel. Så snart alt sparkelarbeidet er ferdig, vask med ferskvann for å fjerne all forurensning. La tørke før punktpriming og påføring av toppstrøk.


Årsak 6: Eksponering for fuktighet under herding.

Forebyggende tiltak: Hold produktet tørt under herdeprosessen. Unngå å male tidlig på morgenen eller sent på kvelden.

Behandling/reparasjon: Skrap blemmene åpen (eller hele malingssystemet hvis nødvendig), og slip ned til en fin, fast kant med overgang til de intakte malingslagene for å gi jevn overlapping. Vask med ferskvann for å fjerne all forurensning. Lapp, legg på primer og påfør toppstrøk etter behov.


Årsak 7: Toppstrøk over vannlinjen dekkes med vann, som f.eks. under puter, på gulvet i cockpit og andre steder der vannet kan samle seg.

Forebyggende tiltak: Bedre orden. Løft putene opp, eller legg dem inn i båten.

Behandling/reparasjon: Skrap blemmene åpen (eller hele malingssystemet hvis nødvendig), og slip ned til en fin, fast kant med overgang til de intakte malingslagene for å gi jevn overlapping. Vask med ferskvann for å fjerne all forurensning. Lapp, legg på primer og påfør toppstrøk etter behov. Sørg også for at vann ikke blir fanget eller samler seg opp noe sted.


Årsak 8: Blærer på stålskrog kan oppstå ved bruk av for mange anoder, noe som fører til overdreven beskyttelse.

Forebyggende tiltak: Få anodene sjekket av eksperter.

Behandling/reparasjon: Søk råd fra eksperter før du foretar deg noe. Hvis du gjør det selv, reparer blærene ved å skrape dem åpen (eller hele malingssystemet hvis nødvendig), og slip ned til en fin, fast kant med overgang til de intakte malingslagene for å gi jevn overlapping. Vask med ferskvann for å fjerne all forurensning. Lapp, legg på primer og påfør toppstrøk etter behov.


Årsak 9: Blærer på skroget under vannlinjen på glassfiberbåter kan indikere begynnende plastpest (osmose).

Forebyggende tiltak: Få skroget sjekket av eksperter.

Behandling/reparasjon: Søk råd fra eksperter før du foretar deg noe. Hvis du gjør det selv, reparer blærene ved å skrape dem åpen (eller hele malingssystemet hvis nødvendig), og slip ned til en fin, fast kant med overgang til de intakte malingslagene for å gi jevn overlapping. Vask med ferskvann for å fjerne all forurensning. Lapp, legg på primer og påfør toppstrøk etter behov.


Årsak 10: Blærer under vannlinjen på skrog i stål eller aluminium kan oppstå som resultat av mangelfull kvalitet på sveisesømmer, eller eventuelle korrosjonsprodukter som ikke har blitt fjernet.

Forebyggende tiltak: Få skroget sjekket av eksperter.

Behandling/reparasjon: Søk råd fra eksperter før du foretar deg noe. Hvis du gjør det selv, reparer blærene ved å skrape dem åpen (eller hele malingssystemet hvis nødvendig), og slip ned til en fin, fast kant med overgang til de intakte malingslagene for å gi jevn overlapping. Vask med ferskvann for å fjerne all forurensning. Lapp, legg på primer og påfør toppstrøk etter behov.


Mer om behandling/reparasjon:

Da det er fare for at blærerproblemet ikke er avgrenset og dermed ikke enkelt kan rettes opp i, er det er alltid en god idé å rådføre seg eksperter.

● Av helse-, miljø- og sikkerhetsmessige grunner skal bunnstoff kun våtslipes. I noen tilfeller kan det være enklere å fjerne blærer ved å male båten på nytt.


Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse