Løs vanlige problemer

Blemme- og blæredannelse under vannlinje

Hva er problemet, og hvordan løser jeg det?

Dette er blemmedannelse under vannlinjen på gelcoat-båter, og skjer som resultat av en rekke kompliserte faktorer i samspill. Men, det finnes måter å forebygge dette slik at du kan holde båten din i topp stand.

Hvordan gjenkjenne problemet

Omfattende blemmedannelse under vannlinjen eller rett over vannlinjen på selve skroget.

Hva er årsaken

Prosessen med osmose (plastpest) tilskrives vanligvis en av tre grunnleggende årsaker:

  • Inntrengning av vann utenfra.

  • Inntrengning av vann fra innsiden, som for eksempel i kjølsvin.

  • Reaktive urenheter i harpiks.

Inntrengning av vann er funnet å være årsaken i 85 % av alle osmose-tilfeller. Slike tilfeller kan nå enkelt repareres. I denne situasjonen vil vannet reagere med urenheter i laminatet eller i selve polyesteren, eller med belegget på gelcoaten, for å danne frie syreholdige stoffer. I prosessen, kjent som hydrolyse, vil vannet bryte ned harpiksen.

Det er verd å merke seg at mange polymer-materialer (plast) er gjennomtrengelige for vann og til en viss grad kondens, men det er et faktum at i produksjonsprosessen av harpiks så vil enkelte spor av ureagerte bestanddeler føre til nedbrytning og til slutt begynnelsen på det som refereres til som osmose (plastpest).

De gjenstående 15 % av tilfellene er de som er vanskeligst å behandle, der reaktive urenheter eller mangelfull laminering er årsaken til problemet. Det er da mulig at den kjemiske reaksjonen i produksjonsfasen for harpiks ikke har vært komplett. Det vil si at rundt 0,1 % av syren eller alkoholen blir værende «fri» i harpiksen. I slike tilfeller vil harpiksen som leveres til og brukes av byggeelementene ikke være i stand til en komplett reaksjon. Dette betyr at de «frie» molekylene av syre eller alkohol er tilgjengelige til å ta del i sekundære, uønskede og utilsiktede kjemiske reaksjoner i laminatet.

I tillegg vil peroksidkatalysatoren brukt i oppbygningen, og enhver annen akselerator som brukes, ikke bli del av den solide massen og vil eksistere som urenheter i laminatet. Sporbestanddeler er kjent for å reagere med elementer i vann og danne forbindelser som gir trykk, noe som igjen blir til blæer i gelcoaten. Som oftest vil problemet manifestere seg i de første to til tre årene av et skrogs levetid.

Det kan også oppstå problemer når et fartøy som har vært brukt rimelig lenge i kalde farvann flyttes til er region med lang varmere farvann. Endringen i temperatur kan være tilstrekkelig til å gjøre det som var et skrog i god stand til et som viser symptomer på osmose etter et kun noen få år.

Fasene i osmose

Fase 1 – Inntrengning av vann:

Vann trenger sakte inn i det ytre laget av gelcoaten (den harde, skinnende ytre huden på gelcoat-/glassfiberskrog) som beskytter det indre laminatet og gir fartøyet en attraktiv finish.

Fase 2 – Oppløsninger dannes i hulrom:

Laminatet har hulrom (luftlommer og/eller bobler) som væsken kan trenge inn i. I disse hulrommene kan vann sakte reagere med og bryte ned diverse ureagerte komponenter (en prosess kjent som hydrolyse).

Resultatet er høy konsentrasjon av oppløste kjemikalier i cellen og som del av osmose-prosessen vil mer vann trekkes inn i cellen i et forsøk på å utjevne konsentrasjonen i med det som er utenfor cellen. Denne syklusen gjentas kontinuerlig.

Fase 3 – Dannelse av blæer:

Resultatet av mer vann som kontinuerlig trekkes inn i cellen er en økning i trykk som fører til den svellingen dannelse av blæer som man ofte kan se på skrog angrepet av plastpest.

Fase 4 – Laminatsvikt:

Til slutt vil noen av blemmene sprekke og væsken vil sive ut. Det økte trykket har også en tendens til å akselerere nedbrytningen av den laminerte harpiksen. Dypere inn laminatet kan større blæer sammen med det resulterende høyere trykket føre til forskjellige nivåer av laminatsvikt.

Hvordan forebygge problemet

Selv når osmose ikke kan identifiseres som et problem, er dette en kontinuerlig risiko for alle gelcoat-/glassfiberbåter. For å redusere dette til et minimum, legg et tykt lag med epoksy (Gelshield 200) på skroget for å danne et lag mellom gelcoat og vann. Dette vil forsinke en eventuell osmose-prosess.

Hvordan behandle/reparere

Foreta en inspeksjon, og avhengig av resultat er det to grunnleggende alternativer som kan vurderes:

Alternativ 1.

Resultat av inspeksjon: Tegn på osmose innbefatter blæer i gelcoat.

Anbefaling: Behandlingssystem.

Det vil sannsynligvis være nødvendig å fjerne gelcoaten helt. Etter grundig rengjøring og tørking, legg på HT9000 Epoxy Resin og Interprotect.

Alternativ 2.

Resultat: Omfattende blærer- og kraterdannelse i gelcoat og underliggende laminat.

Anbefaling: Fjern gelcoat samt lagene med laminat.

Fjerning av laminatlag vil gjøre dette til en strukturell ombyggingsprosess. Etter grundig rengjøring og tørking, laminer på nytt med HT9000 Epoxy Resin og egnet glassfiberforsterket plast, og bruk Gelshield 200

som primer.


Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse