Løs vanlige problemer

Rust og korrosjon

Hva er problemet, og hvordan løser jeg det?

Dette er forringelse av et underlag grunnet en kjemisk reaksjon. Men, med de rette produktene og den rette kunnskapen, kan du forhindre at dette skjer med båten din.

Hvordan gjenkjenne problemet

 • Røde ruststriper eller blærer i stålflater.
 • Svarte områder på stål.
 • Hvitt, geléaktig eller tørt, smuldrende materiale på aluminium. Kan også fremstå som en godt limt fast tynn, hvitaktig film

Hva er årsaken

 • De fleste materialer som er produsert med store mengder energi, som f.eks. stål og aluminium, vil forsøke å konvertere tilbake til sine bestanddeler ved eksponering.
 • Ståloverflaten vil begynne å brytes ned ved tilstedeværelse av vann, oksygen, urenheter og en elektrolytt (dette er en væske med en viss grad av elektrisk konduktivitet, som f.eks. sjøvann).
 • På stål vil korrosjon raskt føre til dannelse av enten røde eller svarte produkter. Rød jernoksid vil være den mest synlige, og er den som er mest vanlig.
 • Aluminium gjennomgår samme prosess, bortsett fra at korrosjonsproduktene er hvite og ikke alltid like synlige. I motsetning til stål vil imidlertid et lag med korrosjon på eksponert aluminium forhindre videre korrosjon da overflaten er beskyttet. Dette er grunnen til at båter og andre gjenstander i aluminium kan bli værende umalte.

Hvordan forebygge problemet

 • Sørg for riktig maleteknikk for å eliminere en eller alle faktorene nødvendig for korrosjon.
 • Bruk korrekte malingssystemer under vannlinjen, og bruk påtrykt strøm og/eller offeranoder. Se artikkel på electrolysis.

Hvordan behandle/reparere

 • Ved enkel overflatekorrosjon skal alle tegn på korrosjon fjernes og underlaget males på nytt.
 • Ved mer alvorlige korrosjonsangrep er det viktig å rådføre seg med en ekspert for å sikre at kilden til korrosjon er fjernet før ny maling legges på.
 • Bruk av tilstrekkelig tykt malingslag vil gi en barriere mot ett eller flere av forholdene som kreves for korrosjon.


Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse