Råd fra ekspertene

Hva gjør Yacht i sine fabrikker for å redusere utslipp av drihusgasser til miljøet?

I og med at vi først og fremst er en produsent av båtmaling, så må vi sikre at våre aktiviteter blir utført på en ansvarsfull måte. Å ta hensyn til- og å redusere- miljøpåvirkningen fra våre aktiviteter er vår forretningspolitikk. Dette har ledet til en rekke forbedringer innen våre produksjonsenheter som; avfallsreduksjon, gjennvinning av avfall, gjennvinning av embalasje, mer effektiv utnyttelse av energi. Hvert år plukker vi ut områder som skal forbedres og legger en plan for å gjennomføre forbedringene

Avfallsreduksjon og gjennvinning

Et automatisk vaskanlegg ble installert for å rengjøre blandkar etc. Dette har gitt en stor reduksjon av bruk av vasketynnere. Før ble alle kar vasket manuelt. Det gikk med ca. 15 liter vasketynner pr. kar. Et karvaskesystem ble installert som automatisk vasker karene mekanisk med kost og sprøyte. Installasjonen har også et innbygd system for å gjennbruke vasketynneren. Som et resultat av dette sparer vi en massiv mengde vasketynner. Denne brukte tynneren blir så samlet opp og sendt til rens (omgjort til ny vasketynner) og så sendt i retur til oss slik at vi kan bruke den om igjen. Det nye systemet kan rengjøre ca. 30 kar før vasketynneren må skiftes (180 liter) Dette gir en vasketynner besparelse fra 15 liter til ca. 6 liter pr. kar. På et år har vi altså redusert vårt forbruk av vasketynner med 13.500 liter, og i og med at dette er et lukket system så er ingen ansatte utsatte eller eksponert for tynnerdamp eller sprutrisiko.

Reduksjon av embalasje

Som et eksempel har fabrikken i England redusert sitt avfall både i vekt og volume til landbaserte fyllinger ved å innføre gjenvinningsrutiner, dette gjelder avfall som plast, papp, metall og papir (inkludert bagger for råmaterial). Mye av avfallet blir presset og solgt til gjenvinning. Vekten av presset avfall er nå ned 40% sammenliknet med tallene for 2008 og har en fortsatt nedadgående trend. Så vel som å redusere avfall fra fabrikken så jobber vi også med å redusere sekundært avfall fra våre produkter. Som et eksempel kan vi nevne embalasje for epoxysparkel. Ved å introdusere ny embalasje som er UN-godkjent har vi eliminert behovet for utvendige kartonger. Alle våre Europeiske embalasje leverandører har blitt vurdert opp mot deres rutiner og ansvar for avfallshåndtering. For tiden arbeider vi med råvare embalasje, og da spesielt råvarer i transit, som kommer inn til våre fabrikker. Embalasje må være gjenvinningsbar på minst en av punktene som nevnt under: a) Gjenvinningsbar
b) Brennbar
c) Biologisk nedbrytbar, kompost
d) Gjenbruk

Effektiv bruk av Energi

Blandeverkene som brukes for å lage maling i fabrikken har blitt modifisert og motorenes kraft er redusert noe som sparer energi. Beregninger viser at dette sparer ca. 50% i forbruk av energi. Dette sparer nok til å forsyne 212 husholdninger med strøm i 1 år. Vi har hatt et program for utskifting av lyskilder i våre fabrikker. Ved å skifte til mer energisparende lyskilder og bytte ut gamle koblinger og kabler, samt installere bevegelsesensorer og timere vil vi spare mye energi. En ny biobehandlingsfasilitet for VOC har bidratt til en dramatisk nedgang i forbruk av energi ved vår fabrikk i Union, USA. Besparingene kan sammenliknes med gass til 129 husholdninger i et år. Før brente vi all VOC som ble generert i en brenner som også brukte naturlig gass. Dette genererte karbondioxid, men i 2006 skiftet vi ut dette med en miljøvennlig bakteriell løsning. Denne enheten fordøyer VOC og konverterer den til karbondioxid og vann. VOC som ikke fordøyes i første omgang går gjennom enheten og fanges opp av aktiv karbon. Under produksjon blir dette karbonet varmet opp og VOC sendt tilbake til biofilter enheten. Dette gjør prosessen meget økonomisk og effektiv, og vi oppnår 96% reduksjon av VOC. Bioenheten sparer derfor et utslipp på nærmere 800 tonn av CO2 pr. år sammenliknet med hvordan det ble gjort før.

Fremtidige Planer

Et eget team som areider med energibesparelse ble opprettet i 2007 og Yacht deltar. Arbeidet består av å se på prosesser som krever mye energi og se på mulighetene for forbedring, og å gi råd for eventuelle investeringer. For tiden ser man på muligheten for å bruke solpaneler til å generere mye av energien som brukes i vår fabrikk i USA.


Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse