Råd fra ekspertene

Hva er "VOC"?

VOC står for Volatile Organic Compound, eller løsemidler som fordamper. De fleste løsemidler som finnes i maling er VOC Hvorfor trenger vi løsemidler i maling? Løsemidler hjelper til med å redusere malingens viskositet og gir bedre flyt og finish som er viktig i en båtmaling. Toppstrøksmalinger er et godt eksempel. De er forventet å gi et blankt og estetisk resultat og trenger da gode flytegenskaper. VOC blir frigitt fra malingens tørke- og herdeprosess. De blander seg med andre kjemikalier som Nitrogen, Svovel som kommer fra industri- og ekshaust utslipp fra biler. VOC fra malinger og andre kilder reagerer med andre forurensinger og i sollys danner de Ozone på bakkenivå.

Høye konsentrasjoner av ozone kan føre til helseproblemer for mennesker så som astma. Den skader også vegitasjon som jordbruk og skog. Ozone blandes med luftbårne partikler og kan danne smog. Konsentrasjoner av ozone i byer er økende, noe som fører til problemer som smog. I 2008 var dette et stort problem for China under Olympiaden i Beijing. Smog oppstår i mange store byer som har industri og som har et høyt nivå av sollys. Smog er et økende problem i større byer i utviklingsland (Kina, Korea etc.). Utviklingslandser på mulighetene for å forbedre luftkvaliteten (EU, USA) For å hindre dette problemet har en rekke land innført restriksjoner for å redusere nivåene av ozone; NOx, SOx og VOC. Grunnet disse restriksjonene i VOC blir markedet hardere å utvikle geografisk. 


Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse