Råd fra ekspertene

Hvorfor skal en bruke bunnstoff?

Som båteiere, er vi alle opptatt av hvordan våre aktiviteter kan påvirke miljøet vi ferdes i. Drivstoff forbuk og stadig større maskiner og motorer kan forårsake uønsket forurensing til luft, utslipp av avfall etc. fra tanker kan forurense vann og bruk av båt i sensitive områder kan ha en innvirkning på det marine liv. Heldigvis kan vi kontrollere og minimere disse farene slik at vi alle kan oppleve båtlivet i et rent og sikkert miljø.
Det er TRE hovedgrunner til at man bør unngå begroing:


Sikkerhet
Kraftig begroing kan redusere responstid for manøvrering, og båten ligger lavere i vannet grunnet den ekstra vekten. Groe kan også opptre ujevnt på bunnen og kan i verste fall føre til ubalanse og potensielt gjøre båten vanskeligere å kontollere, noe som kan være direkte farlig under vanskelige værforhold.


Unngå skade på skroget
Groe kan ”grave” seg inn i skroget, åpne opp overflaten, og la vann komme i kontakt med ubeskyttet metall og glassfiber. Dette vil føre til korrosjon på metall og blæring i glassfiber grunnet osmose. Problemer som dette er både tidkrevende og dyre å reparere.


Fart & Effektivitet
Groe skaper drag – drag reduserer farten. Derfor trengs det mer drivstoff og energi for å drive båten gjennom vannet for å oppnå samme fart. I en konkurranse – båtrace eller regatta – kan dette utgøre forskjellen på vinn eller forsvinn. Økt drivstoff forbruk vil ikke bare koste mer, det vil også innvirke på miljøet i form av økt luftforurensing.

Du kan bruke malingskalkulatoren vår til å beregne hvor mye produkt som kreves. Legg inn båttype og -dimensjoner, produktet du bruker og antall strøk som det er behov for, og du vil få et nyttig overslag.

Hvor mye produkt trenger jeg?

Vi vil hjelpe deg med å beregne hvor mye produkt du har behov for.

Hvilket produkt ønsker du å male med?

Hvilken type båt?

Motorbåt

Seilbåt med finnekjøl

Seilbåt med lang kjøl

Hva er arealet under vannlinjen?

Skjul beregningsformel Vis beregningsformel

1 x LVL x (B+D) = Areal under vannlinje (m2)

0,5 x LVL x (B+D) = Areal under vannlinje (m2)

0,75 x LVL x (B+D) = Areal under vannlinje (m2)

Forkortelser
LOA = Største lengde
LVL = Lengde ved vannlinje
B = Bredde
D = Dyptgående
F = Fribord

Hvilken påføringsmetode?

Hvor mange strøk ønsker du å påføre?

Hvis du legger inn færre antall strøk enn det som er anbefalt, kan dette virke inn på beleggets yteevne.

For å male en ? x ? x ? ??, med ? strøk

Vil du trenge ? liter med

Advarsel, dette verktøyet gir kun et overslag

Vis produkt

Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse