Till Bottenfärg

Antifouling Sealer

Bottenfärg

Antifouling Sealer är särskilt framtagen för att motverka läckage av koppar och andra biocider från underliggande bottenfärg, och samtidigt ge en snygg, slät yta. Du behöver inte ta bort gammal bottenfärg före applicering om den är i bra skick. Spärrskiktsprimern kan användas på alla typer av båtar i alla vatten.

Använd bottenfärger på ett säkert sätt - läs alltid etiketten och produktinformationen innan du påbörjar arbetet.

Antifouling Sealer

Hitta lager


Det finns många butiker som säljer Internationals produkter i hela Sverige. Hitta din närmaste, eller köp genom en av någon av våra online-återförsäljare.

Köp i butik Köp online

Hitta en distributör


Det finns många distributörer av Internationals produkter i Sverige. Hitta en distributör nära dig.


Hitta en distributör

Bra att veta

 • En kombinerad spärrskiktsprimer och bottenfärg som motverkar läckage av koppar och andra biocider från underliggande bottenfärg
 • Du behöver inte ta bort gammal bottenfärg om den är i bra skick
 • För alla typer av båtar i vatten där koppar/biocider inte är tillåtna. Ytan kan behöva rengöras under säsong. Skyddar inte mot havstulpaner.

Tillgängliga kulörer

 • Ladda ner produktdatablad

  Innehåller detaljerad information om allt från ingående ämnen till rekommenderad appliceringsmetod.

  Utdrag ur produktdatablad

  Lämplig under vattenlinjen
  Skrov
  Typ av bottenfärg
  Hård
  Lämpliga typer av vatten
  Sötvatten
  Underlag
  Epoxy Composite / kolfiber
  Gelcoat
  Bly
  Stål
  Trä
  Lämplig för aluminiumpropellrar
  Appliceringsmetod
   
  Rekommenderat antal skikt
  Praktisk åtgång (m²/L)
  Högtryckssprutning
  2 - 3
  0.00
  Pensel
  2 - 3
  0.00
  Rulle
  2 - 3
  0.00

  * Endast för yrkesmässigt bruk

  Förpackningsstorlekar
  750 milliliter, 2.5 liter Beräkna hur mycket färg du behöver
 • Säkerhetsdatablad

  Säkerhetsdatabladet innehåller detaljerad information om den nuvarande produktsammansättningen, som exempelvis farliga ingredienser, första hjälpen-åtgärder, brandbekämpningsåtgärder, hantering och förvaring. För att säkerställa att du laddar ner korrekt datablad, kontrollera vilken kulör och artikelnummer som står angivna på din burk. Tillverningsnummer står vanligtvis specificerad på undersidan av burken. Vi tillhandahåller säkerhetsdatablad för alla våra senaste formuleringar.

  • Navy

   • Artikelnummer
    YCA010
   • Rev. datum
    20170511
   Säkerhetsdatablad (PDF 189KB)
   Flame (GHS02) Exclamation mark (GHS07) Health hazard (GHS08) Environment (GHS09)

   Varning

   Brandfarlig vätska och ånga.
   Kan orsaka irritation i luftvägarna.
   Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
   Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
   Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  • Black

   • Artikelnummer
    YCA011
   • Rev. datum
    20170511
   Säkerhetsdatablad (PDF 188KB)
   Flame (GHS02) Exclamation mark (GHS07) Health hazard (GHS08) Environment (GHS09)

   Varning

   Brandfarlig vätska och ånga.
   Kan orsaka irritation i luftvägarna.
   Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
   Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
   Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

 • Rekommenderad skyddsutrustning

  Tips på hur du undviker problem

 • Kontrollera om den här produkten är kompatibel med din nuvarande bottenfärg

  Använd den här metoden för att kontrollera kompatibiliteten med bottenfärgen du redan har på ditt skrov. Om du behöver hjälp är du mer än välkommen att kontakta oss.

Tillgängliga kulörer (2)

Fastän vi har gjort vårt bästa för att säkerställa att kulörerna på skärmen stämmer överens med de faktiska färgkulörerna kan vi inte garantera en exakt matchning. Kulörerna varierar beroende på dina skärminställningar och -upplösning. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för dessa variationer.

 • Navy
  YCA010
 • Black
  YCA011
Efter sjösättning

Paint needs

Beräkna hur mycket färg du behöver

Enbart för professionell användning

På grund av den här produktens appliceringsmetod får den enbart användas av professionella applicerare. Den här produkten är enbart avsedd att användas av specialister med behörighet att använda professionella båtfärgprodukter.

Hur mycket färg behöver jag?

Vi hjälper dig beräkna hur mycket färg du behöver.

Vilken produkt vill du använda?

Vilken typ av båt?

Motorbåt

Fenkölad segelbåt

Långkölad segelbåt

Hur stor är bottenarean?

Dölj formler Visa formler

1 x LWL x (B+D) = Bottenarea (m2)

0.5 x LWL x (B+D) = Bottenarea (m2)

0.75 x LWL x (B+D) = Bottenarea (m2)

Förkortningar
LOA = Total längd
LWL = Längd i vattenlinjen
B = Bredd
D = Djup
F = Fribord

Vilken appliceringsmetod?

Hur många strykningar vill du göra?

Om du gör färre strykningar än det rekommenderade minimiantalet kan resultatet påverkas negativt.

För att måla en ? x ? x ? ??, med ? strykningar

behöver du ? liter

Varning! Detta verktyg anger endast en uppskattad mängd

Visa produkt

Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis