Till Spackel och epoxi

Vänligen observera att denna produkt har en etikett endast avsedd för professionell användning. Läs mer

Epiglass HT9000 Standard

Spackel och epoxi

Mångsidigt och starkt epoxiharts för användning på alla typer av båtar. Framtaget för enkel användning vid exempelvis inplastning, laminering, spackling och limning.

Epiglass HT9000 Standard

Hitta ett varv


Den här produkten är enbart till för professionella ändamål och får enbart köpas och appliceras av professionella målare. Hitta en applicerare nära dig.


Hitta ett varv

Hitta en distributör


Det finns många distributörer av Internationals produkter i Sverige. Hitta en distributör nära dig.


Hitta en distributör

Bra att veta

 • Lösningsmedelsfri med svag lukt för en renare arbetsmiljö
 • Bättre förmåga till anpassning efter olika miljöer
 • Lågvisköst för enkel blandning och utvätning
 • Ladda ner produktdatablad

  Innehåller detaljerad information om allt från ingående ämnen till rekommenderad appliceringsmetod.

  Utdrag ur produktdatablad

  Lämplig ovanför vattenlinjen
  Skrov
  Kölsvin/stuvutrymmen
  Utvändig överbyggnad/reling/lister
  Invändigt ruff/lister
  Lämplig under vattenlinjen
  Skrov
  Glans
  Blank
  Underlag
  Aluminium / Zink-galvaniserad stål
  Gelcoat
  Bly
  Stål
  Trä
  Lämplig för aluminiumpropellrar
  Appliceringsmetod
   
  Rekommenderat antal skikt
  Praktisk åtgång (m²/L)
  Pensel
  1
  12.38
  Rulle
  1
  12.38
  Förpackningsstorlekar
  25 liter
 • Säkerhetsdatablad

  Säkerhetsdatabladet innehåller detaljerad information om den nuvarande produktsammansättningen, som exempelvis farliga ingredienser, första hjälpen-åtgärder, brandbekämpningsåtgärder, hantering och förvaring. För att säkerställa att du laddar ner korrekt datablad, kontrollera vilken kulör och artikelnummer som står angivna på din burk. Tillverningsnummer står vanligtvis specificerad på undersidan av burken. Vi tillhandahåller säkerhetsdatablad för alla våra senaste formuleringar.

  • Part A

   • Artikelnummer
    YAA900
   • Rev. datum
    20161115
   Säkerhetsdatablad (PDF 163KB)

   Part B

   • Artikelnummer
    YAA904
   • Rev. datum
    20180405
   Säkerhetsdatablad (PDF 214KB)
   Corrosion (GHS05) Skull and crossbones (GHS06) Health hazard (GHS08)

   Fara

   Giftigt vid inandning.
   Skadligt vid förtäring eller hudkontakt.
   Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
   Kan orsaka allergisk hudreaktion.
   Kan skada fertiliteten.
   Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

 • Rekommenderad skyddsutrustning

  Tips på hur du undviker problem

 • Kontrollera om den här produkten är kompatibel med din nuvarande bottenfärg

  Använd den här metoden för att kontrollera kompatibiliteten med bottenfärgen du redan har på ditt skrov. Om du behöver hjälp är du mer än välkommen att kontakta oss.

Paint needs

Beräkna hur mycket färg du behöver

Enbart för professionell användning

På grund av den här produktens appliceringsmetod får den enbart användas av professionella applicerare. Den här produkten är enbart avsedd att användas av specialister med behörighet att använda professionella båtfärgprodukter.


Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis