Expertråd

"DOW Jones Sustainability Index"? Vad menas med detta och är det viktigt?

1999 introducerades Dow Jones Hållbarhets Index (DJSI) och är nu en av de främsta index inom hållbarhet. DJSI World Index jämför stora ledande företags prestanda både när det gäller miljö, social och ekonomisk prestanda samt indikationer för framtiden.

DJSI index tar fram de ledande företagen ur hållbarhetssynpunkt och Akzo Nobel har legat i toppen på denna prestigefulla lista sedan starten 2005 vilket är ett bevis på vårt helhjärtade arbete i att ständigt förbättra oss.

Under 2008 togs ett beslut att ett av AkzoNobel's hållbarhetsmål skulle vara att ligga kvar inom top tre på DJSI listan.

Att göra affärer på ett hållbart sätt är av största vikt för Akzo Nobels ekonomiska framtid och så även för våra kunders framgång. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att även i fortsättningen ligga i framkant vad det gäller hållbarhetsfrågor inom vår industrisektor.

För att kunna uppnå detta mål kommer vårt fokus att vara;

  • Förbättra vår säkerhet
  • Ökad omsättning på miljövänligare produkter som både är miljöeffektiva och attraherar en premium
  • På alla håll utveckla en hållbar vattenförvaltning
  • Minska koldioxidutsläppen från vagga till grav
  • Vidhållning och utbildning i vår Uppförandekod
  • Stärka mångfalden hos våra anställda
  • Erbjuda personlig utveckling

Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis