Åtgärda vanliga problem

Blåsbildning under vattenlinjen

Vad är det och hur åtgärdar jag det?

Blåsbildning under vattenlinjen på plastbåtar som uppstår på grund av ett flertal olika komplexa interaktioner. Det finns dock sätt att förebygga att problemen uppstår och se till att din båt förblir i allra bästa skick.

Så känner du igen det

Blåsor bildas i skrovet under eller precis ovanför vattenlinjen.

Orsak

Plastpest uppstår vanligtvis på grund av en av tre anledningar:

  • Inflöde av vatten utifrån.

  • Inflöde av vatten inifrån: exempelvis slagvatten.

  • Reaktiva föroreningar i hartsen

Inflöde av vatten har identifierats som den underliggande orsaken till osmos i 85 % av fallen. Dessa fall kan väldigt enkelt åtgärdas. Vad som händer är att vattnet reagerar med föroreningar i laminatet, själva polyestern eller i färgmedlet på glasarmeringen och bildar fria syror. Under denna process, kallad hydrolys, bryter vattnet ner hartsen till dess beståndsdelar.

Det är värt att notera att fastän vatten och vattenånga till viss grad kan tränga igenom många polymermaterial (plast) är det de kvarlämnade spåren av oreagerade beståndsdelar från hartstillverkningen som leder till nedbrytning och slutligen början på vad vi kallar "osmos".

De övriga 15 % som orsakas av reaktiva föroreningar eller laminatproblem är betydligt svårare att behandla. Det kan hända att den kemiska reaktionen under hartstillverkningsprocessen inte hinner slutföras. Det innebär att runt 0,1 % av syran eller alkoholen förblir "fri" inuti hartsen. I sådana fall är hartsen som levereras till båtbyggaren oförmögen att reagera helt och hållet. Detta leder till att de "fria" syra- eller alkoholmolekylerna tillåts delta i sekundära, oönskade och oavsiktliga kemiska reaktioner inuti laminatet.

Därutöver lyckas inte den använda peroxidkatalysatorn eller övriga använda acceleratorer upptas i den fasta matrisen och existerar istället som föroreningar i laminatet. Spårelementen reagerar med element i vattnet och bildar föreningar som skapar tryck, vilket i sin tur bildar blåsor i färgskiktet. Problemet uppstår oftast under skrovets inledande två eller tre år.

Problem kan även uppstå om en båt har legat en längre period i kalla vatten och sedan flyttas till varmare vatten. Temperaturväxlingen kan leda till att ett tidigare hälsosamt skrov börjar uppvisa symptom på plastpest på bara ett par år.


Plastpestprocessen

Första stadiet – vattengenomträngning

Vattnet tränger långsamt igenom det yttre gelcoatlagret (det hårda, glansiga yttre skiktet man ser på pastbåtar) som skyddar det inre laminatet och ger båten dess attraktiva glans.

Andra stadiet – vätskeansamling i fickor

Laminatet innehåller håligheter (luftfickor och/eller bubblor) som vätskan kan sippra in i. I dessa håligheter kan vattnet reagera med och bryta ner olika oreagerade komponenter (kallat hydrolys).

Resultatet blir en hög koncentration av upplösta kemikalier i fickan. Genom osmos dras mer vatten in i fickan för att försöka balansera koncentrationen inuti fickan med koncentrationen utanför fickan. En cykel har bildats.

Tredje stadiet – blåsbildning

Effekten av vatten som kontinuerligt dras in i fickan blir ett ökat tryck som leder till svällning och blåsbildning i skrovet.

Fjärde stadiet – laminatet går sönder

Så småningom brister blåsorna och börjar att utsöndrar vätska. Det ökade trycket tenderar även att accelerera nedbrytningen av laminathartsen. Djupare in i laminatet kan större blåsor i kombination med det ökade trycket leda till olika typer av laminatdefekter.

Så undviker du det

Även när det inte finns några tecken på osmos ligger plastbåtar alltid i riskzonen. För att minimera risken, applicera ett tjockt lager av epoxifärgen (Gelshield 200) på skrovet för att skapa ett spärrskikt mellan gelcoaten och vattnet. På så sätt kan man i vilket fall skjuta upp inledningen på plastpestprocessen.

Åtgärd

Låt undersöka båten. Beroende på resultaten finns det två grundläggande alternativ att överväga:

Alternativ 1.

Undersökningsresultat: tecken på plastpest inkluderar blåsbildning i gelcoatskiktet.

Rekommendation: behandlingssystem.

Gelcoatskiktet kommer antagligen att behöva avlägsnas helt och hållet. Rengör och torka ytan noga och applicera sedan Gelshield Plus samt Gelshield 200.

Alternativ 2.

Undersökningsresultat: omfattande blås- och kraterbildning i gelcoatskiktet och det underliggande laminatet.

Rekommendation: avlägsna gelcoatskiktet och laminatet.

i och med att laminatet måste avlägsnas måste detta sedan byggas upp på nytt. Rengör och torka ytan noga och laminera med HT9000 Epoxy Resin, lämplig glasarmering samt Gelshield 200.


Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis