Åtgärda vanliga problem

Elektrolys, galvanisk korrosion

Vad är det och hur åtgärdar jag det?

Elektrolys eller galvanisk korrosion hänvisar till en kemisk reaktion orsakad av två metaller med olika ädelhet som kommer i kontakt med varandra i en aggressiv miljö eller i havsvatten. Elektrolytisk etsning är något annorlunda och orsakas av elektrisk ström från externa källor.

OBSERVERA: Dessa problem är mycket komplexa och all återkommande blåsbildning, korrosion eller erosion på områden under vattenlinjen på stål- eller aluminiumbåtar bör undersökas av en expert. Denna artikel ger enbart en kortfattade och ofullständig överblick över ämnet.

Så känner du igen det

 • Färgblåsor på områden under vattenlinjen på stål- eller aluminiumbåtar.
 • Röd korrosion på områden under vattenlinjen på stålbåtar.
 • Metallkorrosion och gropbildning på områden under vattenlinjen.
 • Blåsor som blottlägger det blänkande metallunderlaget, vätskan i blåsorna känns klibbig eller såpig.
 • Vita kalciumavlagringar i eller runt zinkanoder eller blåsor.    
 • Blåsor längs svetsfogar eller sidoskarvar, köl eller andra skarpa avgränsande linjer eller böjar på en båt.
 • Anoder försvinner ovanligt snabbt.
 • Anoder ser fortfarande ut som nya.
 • Dessa problem är vanligtvis mer märkbara längst bak på skrovet där den elektriska aktiviteten är högst.

Orsak

 • För många eller för få zink- eller aluminiumanoder.
 • Läckströmmar från landbaserade installationer.
 • Läckströmmar från utrustning ombord, t.ex. högbelastande ankarvinscher, radioutrustning, startmotorer osv.
 • Inkorrekt jordade landkablar.
 • Inkorrekt jordad eller kopplad ombordsutrustning.
 • Närliggande båtar med elektriska problem.
 • Svetsningsjobb utfört med inkorrekt jordning.
 • Felaktig jordning i båthamnen (väldigt sällsynt idag).
 • Övermålade zinkanoder.

Så undviker du det

 • Kontrollera att all undervattensutrustning, exempelvis värmeväxlare, propellrar, akterdrev, stag och utloppsrör är korrekt jordade.
 • Kontrollera att alla galvaniska anoder är av korrekt typ, installerade i rätt mängd och i rätt position på skrovet.
 • Kontrollera att alla ledningar, brytare, enheter och jordningspunkter ombord är korrekt installerade.
 • Kontrollera att korrekt nivå av katodiskt skydd används.
 • Låt mäta båtens "skrovpotential i vatten" för att säkerställa att den ligger inom säkerhetszonen.

Åtgärd

 • När de fysiska orsakerna till problemen har identifierats och åtgärdats är det relativt lätt att åtgärda färgsystemet.
 • Ibland behöver man enbart bättra enstaka områden.
 • Om problemområdet är väldigt stort kan det krävas att du avlägsnar och målar om hela färgsystemet.


Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis