Åtgärda vanliga problem

Rostbildning

Vad är det och hur åtgärdar jag det?

Hänvisar till angrepp på ett material/en yta genom en kemisk reaktion. Med rätt produkter och kunskap kan du hindra att det händer dig och din båt.

Så känner du igen det

 • Rödbruna roststrimmor eller blåsbildning på stålunderlag.
 • Svarta fläckar på stål.
 • Vita, gelatinösa eller torra, smuliga fläckar på aluminium. Kan även uppstå som en tunn, matt, vitaktig beläggning som är svår att få bort

Orsak

 • De flesta material som tillverkas med stora mängder energi, exempelvis stål och aluminium, kommer att vilja återgå till ursprungsform när de exponeras för utomstående förhållanden.
 • Stålytan börjar att brytas ner när den kommer i kontakt med vatten, syre, föroreningar eller elektrolyter (substans som till viss del är elektriskt ledande, t.ex. havsvatten).
 • På stålunderlag kan korrosion snabbt leda till uppkomsten av antingen röda eller svarta beläggningar. De järnoxidröda fläckarna är vanligast förekommande och mest märkbara.
 • En liknande reaktion sker på aluminiumunderlag, med undantag av att korrosionsbeläggningen oftast är vit och inte alltid fullt märkbar. Till skillnad från stål förhindrar dock korrosionsbeläggningen på aluminiumytor båten från att rosta ytterligare, då denna även skyddar underlaget. Det är av denna anledning aluminiumbåtar och andra objekt kan förbli omålade.

Så undviker du det

 • Följ rekommenderade målningsanvisningar för att avlägsna en eller samtliga faktorer som kan leda till rostbildning.
 • Använd korrekt färgsystem under vattenlinjen samt utrusta båten med påtryckt ström och/eller galvaniska anoder. Läs mer i artikeln om elektrolys.

Åtgärd

 • Vid lättare rostbildning, avlägsna korrosionen och måla om underlaget.
 • Vid mer omfattande rostbildning, konsultera en expert för att identifiera orsaken till korrosionen innan du målar om.
 • Ett tjockt lager färg bildar en spärr mot en eller alla av de faktorer som leder till korrosion.


Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis