Advies van de expert

Hoe zorgt International Yachtpaint ervoor dat antifoulings geproduceert worden die het minste risico voor het milieu hebben?

Het produceren van een antifouling is een moeilijke puzzel voor de chemicus in ons laboratorium als het gaat om het formuleren van een effectief product voor onze klanten en tevens hierbij de duidelijke doelstellingen van ons milieubeleid in acht te nemen. Onze klanten zijn bewust bezig met milieuvriendelijke en groene thema's: van het minimaliseren van hun koolstofvoetafdruk tot het verminderen van de uitstoot van vervuilende stoffen. Er zijn talloze milieuzaken waar iedereen bewust mee bezig is, dit is waar de paradox van antifoulings in het spel komt. Aan de ene kant worden de voordelen van het gebruik van een effectieve antifouling goed begrepen; het minimaliseren van vervuiling aan de romp zorg voor minder weerstand (dit heeft invloed op het brandstofverbruik en de daaropvolgende uitstoot). Tevens helpt antifouling om de verplaatsing van uitheemse soorten te verminderen en zorgt tegelijkertijd voor de veilige wendbaarheid van zeil- en wedstrijdjachten. Om dit te doen zijn antifoulings traditioneel gebaseerd op het gebruik van één of meer biociden, die de microscopische jonge aangroei van organismen op de onderkant van een boot dienen te voorkomen. Deze biociden worden geleidelijk en gecontroleerd vrijgelaten in het milieu en daar ligt de puzzel; hoe kan je aangroei op de boot voorkomen zonder nadelige gevolgen voor het milieu?

De antifouling industrie is zich terdege bewust van de schadelijke effecten die biociden kunnen hebben op het milieu als ze niet verantwoord gebruikt worden; de lessen geleerd uit TBT gaan nu nog op. Product Stewardship kwesties als deze worden al vroeg in het antifouling product ontwikkelingsplan meegenomen. De inherente risico's van het gebruik van een biocide in een antifouling moeten worden gedefinieerd en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat er geen producten die het milieu kunnen schaden geproduceerd worden. Alle antifouling producten in de International Paint range gaan door een strikt proces van risicobeoordeling. Dit om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid en het type biociden die we in deze producten gebruiken geen onaanvaardbaar effect op het milieu hebben. Als onderdeel van ons intern ontwikkelingsproces hebben we duidelijke richtlijnen vastgesteld over welke biociden we gebruiken. Bijvoorbeeld; in onze ontwikkeling projecten gebruiken we alleen biociden die snel afbreken in het milieu en er wordt geen gebruik gemaakt van een biocide, waarbij gevreesd wordt dat het zou kunnen bio-accumuleren in waterorganismen. Door bestudering van deze kwesties in een vroeg stadium zorgen wij ervoor dat onze toekomstige producten compatibel zijn met zowel de bestaande milieuregelgeving als de toekomstige wetgeving. Goede samenwerking met onze leveranciers en een proactieve houding in het werken met regelgevende instanties, om de noodzaak van de mogelijke risico's in te zien, zijn cruciaal in dit proces. De ervaring die International Yachtpaint heeft met het ontwikkelen van antifoulings en regelgeving heeft ervoor gezorgd dat de risico-inschatting die wij tijdens ons ontwikkelingproces van nieuwe producten uitvoeren, als gevolg heeft dat we alleen duurzame antifoulings op de markt brengen en dat we de regelgeving altijd een stap voor proberen te zijn.

Alhoewel biocidehoudende antifoulings de ruggengraat zijn in onze antifouling range, ontwikkelt International Yachtpaint constant nieuwe technologieën die een meer milieuvriendelijke oplossing bieden tegen het bestrijden van aangroei op uw boot. Wij hebben aanzienlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze eigen gepatenteerde technologieën. Dit om producten te ontwikkelen met een doeltreffende aangroeibestrijding en tegelijkertijd zo weinig mogelijk risico voor het milieu vormen. Met de strengere regelgeving en de toegenomen aandacht voor duurzame producten is het duidelijk dat in de toekomst, antifoulingleveranciers (en mogelijk ook scheepswerven en jachthavens) een scala van producten dienen aan te bieden aan een booteigenaar. Van biocidevrije technologieën, waarbij het nodig is dat de romp intensief wordt schoongemaakt om de aangroei te verwijderen (bijv. reinigen/schrobben), tot aangroeiwerende verven (foul release coatings) en producten met biocide. Het is duidelijk dat: ongeacht de gebruikte technologie, de toekomstige producten geen onaanvaardbaar risico voor het milieu mogen vormen.


Schilder uw boot als een echte professional

Hier vindt u de beste producten om uw boot in uitstekende staat te houden

Krijg al het technische advies om vol vertrouwen uw boot te schilderen

Profiteer van onze non-stop innovatie en wetenschappelijke kennis