Råd fra ekspertene

Sjekk været

Sjekk alltid været, og hvilke værforhold du kan forvente deg under forbehandling og påføring når du skal male eller arbeide på et prosjekt utendørs. Skulle det oppstå endringer i værforholden så vil luft- og overflatetemperatur, samt luftfuktighet og duggpunkt bestemme om du kan male eller ikke

Under vil du finne en del tips og råd som du sikkert vil finne nyttige når du planlegger et prosjekt. Du finner mer detaljert informasjon på etikett og produktdatablad.

Tips og råd:

 • Duggpunkt er viktig når du maler. Tynner i maling vil fordampe fra overflaten og dette trekker varme/og energi fra overflaten og kjøler den ned. Hvis da forholdene er rett kan dette føre til kondens.
 • Relativ luftfuktighet er viktig. Luften kan bare holde på en gitt mengde vann eller fordampet løsemiddel. Hvis den relative luftfuktigheten øker så minsker den evnen til å holde på/absorbere fordampet løsemiddel noe som gjør at malingen tørker senere.
 • Luft- og overflatetemperatur vil påvirke malingens evne til å herde/tørke. Hvis man ikke følger de angitte overmaling- og tørketider på etikett eller datablad så kan dette få følger som; rynking, manglende heft, skinntørk etc.
 • Unngå ekstreme vær- og temperaturforhold. Alle våre produkter er testet for å kunne fungere optimalt i mange forskjellige temperaturer og værforhold innen normale normer. Tørke- og overmalingstider står på hvert enkelt produkts etikett. Mer informasjon om temperaturer, duggpunkt etc. finner du på produktdatabladene som du kan leste ned fra vår web side yachtpaint.com.
 • Lav temperatur forlenger tørketiden. Sjekk tørketiden for hvert strøk før du sliper eller overmaler.
 • Begynner man å slipe for tidlig kan malingen smuldre eller rynke seg under papiret, og i noen tilfeller stripe opp- og lage groper i malingsfilmen som er vanskelig å utbedre. Sliping før malingen er tilstrekkelig tørr fører også til at slipepapiret går fullt og du må bruke mer papir enn nødvendig.
 • For tidlig overmaling kan føre til rynking, blæring og tap av glans i en toppstrøksmaling.
 • Høy temperatur vil gi raskere tørketid, men kan gjøre påføringen mer vanskelig i og med at flytegenskaper og filmoppbygging blir påvirket. Særlig gjelder dette toppstrøksmalinger og lakker. Tilsetting av tynner kan hjelpe ved høy temperatur, se etikett eller produktdatablad.

Ikke mal i direkte sollys eller når overflaten er varm. Varmen fra overflaten kan påvirke produktets påføring- og tørkeegenskaper. Dette kan føre til dårlig flyt, krakkelering og tap av glans. Bruk et termometer og sjekk overflatens temperatur.

”Hva er ‘Relativ Luftfuktighet’?”

Relativ Luftfuktiget – forkortes ofte som RF eller RH – måler den mengde vanndamp som er i luften, sammenliknet med hvor mye vann luften kan holde i en gitt temperatur. F. eks. hvis RF er oppgitt til å være 50% ved 23°C så vil dette indikere at luften inneholder 50% av det maksimale den kan holde ved 23°C. 100% RF indikerer at luften har nådd maks. fuktighet.
Når fuktig luft kommer i kontakt med kaldere luft, eller en kald overflate, vil vanndampen gå over til vanndråper. Når dette skjer på en overflate kaller vi det ”Duggpunkt”.
Påfør aldri maling hvis den relative luftfuktigheten er over 85%. Ved dette nivået vil du nå duggpunktet uansett lufttemperatur.
Relativ Luftfuktighet kan måles med et hygrometer eller et hygro termometer som måler både temperatur og fuktighet.

”Hva er ‘Duggpunkt’?”

Vi har alle opplevd ”Duggpunkt”. Kondens/dugg på innsiden av et vindu er et godt eksempel. Duggpunktet er ved den temperaturen hvor ikke luften kan holde vann i gassform (vanndamp) og begynner å omdanne dette til dråper f.eks. kondens. Kondens oppstår når temperaturen faller og reduserer mengden energi som holder vannet som damp. F.eks. dugg eller kondens dannes på innsiden av et vindu når kjølig luft, gjerne om kvelden, kjøler ned utsiden av vinduet og luftfuktigheten i huset er høy nok til å kondensere på innsiden av glasset.
Når du maler er det viktig at du kan påføre, og la malingen tørke, uten at kondens dannes på overflaten. Optimalt sier vi at temperaturen skal være 6°C over duggpunktet, men noen produkter kan være mer eller mindre tolerante for dette. Er du i tvil kan du gå inn på produktdatabladene våre og sjekke nærmere. Databladene finner du på hjemmesiden vår; yachtpaint.com. Duggpunktet kan kalkuleres ut fra relativ luftfuktighet og luft temperatur. Tabeller som omhandler dette finner du også på internet.

Tips og råd ved påføring av toppstrøk og lakk:

 • Toppstrøk og lakk må påføres i godt ventilerte omgivelser. Bevegelse i luften vil sørge for god tørk, men unngå å lakkere hvis det blåser. Dette kan gi støvproblemer som påvirker finishen.
 • Sliping mellom strøkene vil redusere støvproblemet. Etter sliping, vask lett med anbefalt tynner og la denne fordampe før neste strøk. Dette vil også gi en bedre estetisk finish.
 • Ikke påfør 2-komponente toppstrøk eller lakk sent på ettermiddagen når den relative luftfuktigheten overstiger 80%. Disse produktene er sensitive for fuktighet, kondens eller dugg på overflaten kan føre til stedvis glanstap.
 • Når du maler eller lakkerer tre, unngå å påføre maling eller lakk når temperaturen stiger (eller det er utsikter for temperaturstigning). Når temperaturen stiger vil treets fibre ekspandere, noe som kan forårsake blærer i malingen eller lakken. Et tips er å male/lakkere når temperaturen er på vei ned. Da vil treverket absorbere maling og lakk mye bedre og gi et godt resultat.

Tips og råd ved påføring av epoxy som Watertite, Gelshield 200 eller Gelshield Plus

Hvis herdeprosessen foregår under lave temperaturer og fuktige værforhold, kan epoxyer utskille det vi kaller ”aminsvetting” på overflaten. Denne litt klebrige substansen må vaskes vekk med lunkent vann tilsatt et mildt vaskemiddel før videre behandling. Hvis ikke dette fjernes kan det føre til delaminering mellom strøkene. Det vil også være vanskelig å slipe en overflate med aminsvetting


 • Høy luftfuktighet kan hindre avdamping av løsemiddel fra epoxien under herde og tørkeprosessen. Dette kan gi underherding slik at epoxyen blir bløt. Epoxyer er også ofte lagt i en høyere filmtykkelse, enn vanlige malinger, og løsemiddel kan stenges inne i malingsfilmen og føre til en langsom herding.
 • Epoxyer herder generelt godt i de fleste værforhold, men når temperaturen faller til under 7°C kan herdeprosessen stoppe opp. Sjekk alltid dag og natt temperatur hvis du arbeider utendørs eller i et nøst e.l.

Epoxy produkter responderer veldig godt på litt varme. På kalde dager er det en god investering å tilføre varme på en sikker måte i området hvor påføringen skjer.


Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse