Råd fra ekspertene

Bli kjent med materiale

Arbeide med glassfiber

Glassfiber, eller GRP som det ofte kalles, er laget av polyester, forsterket med enten kuttet eller eller vevd glassfiber. Når polyesteren har herdet og blitt hard vil laminatet være sterkt og stabilt. Den fine overflaten vi ser er et beskyttende lag med gelcoat som også er laget av polyester. Tross alle fordelene så viser erfaring at glassfiber påvirkes og brytes ned av solys og det maritime miljø. Det er to problemer en skal være klar over:
 

Glassfiber kan utvikle osmose

Gelcoat falmer!
Etterhvert som tiden går vil gelcoaten begynne å falme p.g.a. UV strålene i sollyset.
Polering og voksing vil forsinke prosessen, men en dag vil det være behov for et strøk maling for å få farge, glans og beskyttelse tilbake.

Arbeide med aluminium

Aluminium er et utmerket materiale for båt, men hvis man lar være å behandle materiale, eller det oppstår skader, er aluminium utsatt for korrosjon. Når nytt aluminium blir eksponert vil det danne seg et oksydlag på overflaten. Oksydlaget vil ikke beskytte aluminiumet over lengre tid i et fuktig marint miljø. En grundig forbehandling på et nytt skrog, og nøye vedlikehold kan spare deg for kompliserte og kostbare reperasjoner i fremtiden.


 Aluminium inspeksjon
Malingsystemet må fjernes der hvor det har oppstått skader eller korrosjon. En periodisk inspeksjon av sveisesømmer og skrog kan gi en tidlig indikasjon på problemer slik at reperasjon blir holdt til et minimum.


 Aluminium og kompabilitet
Aluminium vil reagere med noen kobberbaserte bunnstoffer og gi alvorlig galvanisk korrosjon. Derfor skal ikke bunnstoffer som inneholder metallisk kobber eller kobberoksid brukes på aluminium. Bruk kun bunnstoff som inneholder kobberthiocyanat etter rett forbehandling og priming.

Arbeide med tre

Tre er det eneste naturlige byggemateriale for båt idag. Selv om det trenger mer vedlikehold, enn den nå så vanlige glassfiberbåten, så er det vel ikke noe som tiltrekker seg så mye oppmerksomhet som en godt vedlikeholdt trebåt.
Det fiberrike treverket absorbere fuktighet fra atsmosfæren og sveller og trekker seg sammen i varierende grad avhengig av konstruksjon. For at en lakk eller maling skal forbli intakt på overflaten så må den være meget fleksibel. Fuktighet i treverket kan også føre til sopp og råteskader. Tre kan også bli angrepet av borremark som spiser trefibrene. Tre må derfor beskyttes med lakk eller maling som er beregnet for et maritmt miljø. Mange tresorter kan brukes, men egenskapene kan variere.


 Hardwood
Hardwood kommer fra langsomtvoksende løvtrær. Trefibrene er mindre og tettere enn hos tre som er klassifisert som softwood. Dette gir hardwood god styrke og er meget godt egnet til dekorative gjenstander og båtbygging.

Mahogny: Mahogny har lang levetid når det brukes i et maritimt miljø. Det krever liten beskyttelse så lenge treverket utsettes for kun sjøvann som har en preserverende vikning på treverket. Dette gjelder ikke for ferskvann. Får ferskvann trenge inn i trefibrene vil det forårsake råte. Mahogny må derfor beskyttes mot ferskvann, og spyles med saltvann med jevne mellomrom.


 Teak og Iroko: Teak og Iroko inneholder mye naturlig olje som beskytter treverket mot råte. De inneholder også silica som gir en hard og tøff overflate. Eik: Metaller som jern og stål reagerer sterkt på eik p.g.a. at treet innholder garvesyre. Dette vil føre til at treverket mørkner og kjemiske angrep på metaller når garvesyren dannes.


 Softwood
Trefibrene i softwood er rette, lange og mye bredere enn hos hardwood, p.g.a. at de vokser fortere. Derfor ligger fordelen i styrken treverket har i lengderetning. Softwood brukes som regel til skipsplank, mast og årer

Arbeide med stål

En grundig avfetting og fjerning av slipestøv etc. må foretas på alle overflater, for alle materialer, før påføring av maling.

Aluminium Avfett med tynner eller Super Cleaner. Slip godt med 60-120 (aluminiumkompatibelt) papir. Vask ned og la tørke. Bruk en International primer så snart som mulig (innen 8 timer) og følg bruksanvisningen for primeren eller se malingspesifikasjoner i Malingshåndboken.

Bly Avfett med tynner eller Super Cleaner. Slip med 120 papir eller bruk en elektrisk stålbørste. Vask ned og la tørke. Bruk en International eller VC primer og følg bruksanvisningen for primeren eller se malingspesifikasjoner i Malingshåndboken.

Sink/Galvanisert Stål Avfett med tynner eller Super Cleaner. Slip godt med et 60-120 papir. Vask godt ned og se til at overflaten er helt tørr. Bruk en International eller VC primer og følg bruksanvisningen for primeren eller se malingspesifikasjoner i Malingshåndboken.

Stål Sandblås til Sa 2.5 – nær hvitt metall. Hvis ikke sandblåsing er mulig, slip overflaten med en vinkelsliper med 24-36 slipeskive til overflaten er helt ren og fri for rust med en ankerprofil på 50-70 micron. Dette betyr at overflaten skal være slipt grovt og ikke være polert. Vask godt ned med tynner og se til at overflaten er helt tørr. Bruk en International eller VC primer og følg bruksanvisningen for primeren eller se malingspesifikasjoner i Malingshåndboken.

Rustfritt Stål Sandsvip eller slip lett til en ankerprofil på 50 micron. Vask godt ned å se til at overflaten er helt tørr. Bruk en International primer og se malingspesifikasjoner i Malingshåndboken.

Bronse Rengjør overflaten grundig og slip til rent metall med et 80 papir. Vær forsiktig når du sliper bronsepropeller. For mye sliping kan påvirke propellens balanse. Fjern slipestøv og påfør et anbefalt produkt for bronse – se Malingshåndboken.

Støpejern Rengjør med tynner eller Super Cleaner. Sandblås til SA 2.5 eller hvis ikke sandblåsing er mulig, slip overflaten ren med skive 24-36. Bruk en vinkelsliper eller mekanisk stålbørsting. Forbehandling bør foretas til industrinorm St.3 i henhold til ISO8501-1. Rengjør godt med tynner og la denne fordampe helt. Se til at alle rester av korrosjon (f.eks. jernoksid, jernsulfat) er fjernet før påføring av en International eller VC primer og følg bruksanvisningen for primeren eller se malingspesifikasjoner i Malingshåndboken.

Gelcoat Avfett med tynner eller Super Cleaner. Slip godt med et 180-220 papir. Vask grundig og la tørke. Påfør en International eller VC primer og følg bruksanvisningen for primeren eller se malingspesifikasjoner i Malingshåndboken.

Bart tre og Kryssfiner Se til at overflaten er ren og fri for fett. Slip med 80-180 papir etterfulgt av 280 papir. Fjern slipestøv med en kost eller børste. Vask ned med tynner og la denne fordampe helt før videre behandling. Se til at overflaten er fri for støv før påføring av anbefalt produkt, se malingspesifikasjoner i Malingshåndboken.

Fete treslag f.eks. Teak Avfett overflaten grundig med anbefalt tynner til all olje er fjernet fra overflaten. Slip med 80-180 papir etterfulgt av 280 papir. Fjern slipestøv med en kost eller børste. Vask ned med tynner igjen og la denne fordampe helt før videre behandling. Se til at overflaten er fri for støv og helt tørr før påføring av anbefalt produkt, se malingspesifikasjoner i Malingshåndboken


Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse